Nieuwe omleidingsperiode 3e spoor Duitsland

Nieuws

Gepubliceerd op 21 oktober 2015 - Laatste update: 14 augustus 2020 21:56 uur

Vanaf vrijdag 23 oktober wordt er in Duitsland opnieuw gewerkt aan de aanleg van een derde spoor tussen Zevenaar en Oberhausen. De werkzaamheden gaan zeven weken duren en eindigen medio december. Een deel van het goederenvervoer maakt in deze periode gebruik van andere grensovergangen.

Met het derde spoor krijgt de Betuweroute een betere verbinding met Duitsland en kunnen er in de toekomst meer treinen van deze route gebruik maken. De aanleg van het ruim 70 km lange spoor in Duitsland gaat zeker 7 jaar duren en is in april dit jaar gestart. De  werkzaamheden bestaan nu vooral uit het aanpassen van de stroomvoorziening bij de grensovergang met Zevenaar. Hiervoor worden vanaf eind oktober in Duitsland nieuwe masten geplaatst.

Omleidingen

Tijdens de werkzaamheden is er tussen Zevenaar en Oberhausen maar een spoor beschikbaar. Sommige treinen zullen daarom worden omgeleid via de Brabantroute (Rotterdam, Dordrecht, Breda, Tilburg, Eindhoven, Venlo) en door Oost-Nederland (Deventer, Oldenzaal). De aantallen zijn waarschijnlijk gelijk aan de eerste grote buitendienststelling die begin dit jaar plaatsvond. Toen werden er gemiddeld 20 tot 25 treinen per dag omgeleid via de grensovergang bij Venlo en enkele treinen per week via Oldenzaal.

Meer  goederentreinen op Betuweroute verwacht

Een goede infrastructuur voor goederenvervoer per spoor is voor de economische ontwikkeling van Nederland heel belangrijk. Het vervoer over de Betuweroute is de afgelopen jaren al gegroeid. Naar verwachting zal dit de komende jaren verder toenemen. Bijvoorbeeld door de nieuwe terminals op de Tweede Maasvlakte die dit jaar in bedrijf gaan. In Nederland zijn de Havenspoorlijn en de Betuweroute op deze groei voorbereid. Over de grens is dat nog niet zo. Om de verwachte toename in goede banen te leiden, is ook in Duitsland meer capaciteit nodig. Door het derde spoor kunnen vervoerders meer goederentreinen inzetten op de Europese corridors voor het goederenvervoer, zoals tussen Rotterdam en Genua.

Impact werkzaamheden Duitsland op Nederland

Voor de aanleg van een ruim 70 km lang derde spoor dwars door een aantal grotere plaatsen is zeven jaar uitgetrokken. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, zijn veel buitendienststellingen nodig. Regelmatig is gedurende een periode van een week hierdoor maar 1 spoor beschikbaar op de grensovergang bij Zevenaar. Een deel van het goederenvervoer over de Betuweroute moet dan van andere grensovergangen tussen Nederland en Duitsland gebruik maken. In 2015 zijn in Duitsland de voorbereidende werkzaamheden gestart. In 2016 zal tussen april en oktober maar één spoor tussen Zevenaar en Oberhausen beschikbaar zijn. De werkzaamheden in Duitsland hebben daarmee impact op het spoorgoederenvervoer van Nederland naar Duitsland en vice versa.  Maar ook op de omgeving van de omleidingsroutes, die gedurende de omleidingen met meer goederentreinen te maken krijgt. Onder leiding van het ministerie van Infrastructuur en Milieu werken betrokken partijen  samen in de Stuurgroep Derde spoor Duitsland aan maatregelen om de impact te beperken voor vervoerders, verladers en de omgeving van het spoor.
 

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers