Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

Nog geen besluit over aantal sporen op Amsterdam Centraal

Nieuws

16 maart 2018

Station Amsterdam Centraal is, na Utrecht Centraal, het drukste treinstation van Nederland. Dagelijks maken 180.000 treinreizigers gebruik van dit station. Dit aantal zal de komende jaren naar verwachting fors stijgen. Nieuwe cijfers bevestigen dit beeld: een enorme groei van de mobiliteit in Noord West Nederland van ongeveer 3 tot 6% ten opzichte van de rest van Nederland. Tegelijkertijd moet het station ruimte bieden aan een groeiend aantal goederentreinen: op weg naar en afkomstig uit de Amsterdamse Haven en Tata Steel in IJmuiden. Hoe zorg je ervoor dat een populaire bestemming als Amsterdam bereikbaar en leefbaar blijft? Het huidige station en spoor zit aan de grens van zijn mogelijkheden.

De afgelopen jaren is uitvoerig onderzoek gedaan naar een hoogfrequente dienstregeling op Amsterdam Centraal. In 2017 is gebleken dat verschillende varianten mogelijk zijn: waaronder de aanleg van tien doorgaande sporen bij Amsterdam Centraal, of de aanleg van negen sporen samen met een vijfde en zesde spoor bij Amsterdam Zuid. De combinatie van beide kan ook. Maar deze variant is duurder en op grond van de knelpuntenanalyse in de NMCA (Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse) tot 2030 niet nodig. Een uitbreiding van Amsterdam Zuid zou het mogelijk maken om internationale treinen te laten aanlanden op Amsterdam Zuid en daarvan het internationale treinstation van Amsterdam te maken. Dat zou dan ruimte maken voor een OV-ontsluiting voor de grote woningbouwopgave in Amsterdam West.

Hierover is door diverse partijen - waaronder ProRail - 15 maart jl. in het BO MIRT (Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) gesproken. Zij constateren op basis van de beschikbare informatie een duidelijke samenhang tussen de nationale en internationale OV-opgave en de mogelijkheden die een vijfde en zesde spoor op Amsterdam Zuid biedt, in combinatie met een verbouwing van Amsterdam Centraal. Wat zijn de effecten van verschillende opties voor de reiziger? Daarover vindt binnenkort nader overleg plaats. Een investeringsbeslissing is nog niet genomen.

De eerste werkzaamheden op en rond Amsterdam Centraal zullen in 2021 beginnen en in (rond) 2028 klaar zijn.

Gepubliceerd: vrijdag 16 maart 2016

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers