Onderzoek onderstation Vught na uitspraak Raad van State

Nieuws

11 mei 2023

De Raad van State heeft op 21 december 2022 een tussenuitspraak gedaan over het Tracébesluit PHS Meteren - Boxtel. Naar aanleiding van deze tussenuitspraak heeft ProRail aanvullend onderzoek gedaan naar het realiseren van een onderstation nabij het Rembranderf in Vught.

Onderstation 

Bij het enige toegekende bezwaar op het Tracébesluit werd aangevoerd dat de plannen van het onderstation nabij het Rembranderf nog onduidelijk waren. De Raad van State heeft ProRail daarom gevraagd om aanvullende informatie aan te leveren over de effecten van het onderstation op het woon- en leefklimaat én de landschappelijke inpassing van het onderstation.

Bewonersavonden

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State heeft ProRail twee bewonersavonden georganiseerd op 6 februari en 7 maart 2023. ProRail ging samen met de gemeente Vught en ingenieursbureau Movares in gesprek met de bewoners van het Rembrandterf en de Olmenlaan over het onderstation en de landschappelijke inpassing daarvan. 

Tijdens deze bewonersavonden zijn de bezwaren en de zorgen van de omwonenden besproken en zijn de wensen omtrent de landschappelijke inpassing van het onderstation opgehaald. De bewoners gaven aan dat zij het onderstation niet willen zien of horen en het liefst niet op de geplande locatie willen hebben. ProRail heeft dit meegenomen in het onderzoek en meerdere alternatieve varianten uitgewerkt. 

Voorkeursvariant

De verschillende varianten zijn beoordeeld op de aspecten geluid, woon- en leefklimaat en technische eisen. Uit deze beoordeling is een voorkeursvariant gekozen. Deze variant geeft het meest gunstige effect voor het geluid en heeft een beperkte bouwoppervlakte nodig. Daarnaast hebben we ook gekeken of we het onderstation binnen het bouwvak nog kunnen verplaatsen. In de voorkeursvariant is er een parkeerplaats verwijderd en de overige parkeerplaatsen naar het westen verplaatst, waardoor het onderstation verder van een aantal woningen af komt te staan.  
 
De voorkeursvariant is samen met de onderliggende onderzoeken in een rapport verwerkt. Dit rapport wordt medio mei aangeleverd wordt bij de Raad van State. De Raad van State beoordeelt deze informatie en doet vervolgens uitspraak over het betreffende beroep. Wij houden rekening met een uitspraak eind 2023.

Verdiepte ligging spoor

Tussen Meteren en Boxtel gaan meer reizigers- en goederentreinen rijden. Daarom bouwen wij een vierde spoor tussen ’s-Hertogenbosch en Vught, met een vrije kruising bij Vught. Dit project maakt onderdeel uit van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS).

Lees over dit project Lees over dit project

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers