Online informatieavond over het Tracébesluit en gestelde vragen: wat zijn de highlights?

Nieuws

2 juli 2020

Het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel is een feit. Het is een belangrijke stap naar een duurzame reconstructie van het spoor, ook in Vught. Er is jaren aan gewerkt en ook de inwoners van Vught hebben een belangrijke bijdrage geleverd. U stond mede aan de basis van het resultaat van veel bereikte aanpassingen en verbeteringen. Tot en met 15 juli 2020 ligt het Tracébesluit ter inzage. Om iedereen te informeren over het Tracébesluit en hoe het verder gaat, organiseerden we dinsdagavond 23 juni een online informatiebijeenkomst via YouTube.

Tijdens de online informatieavond bespraken we nogmaals kort het hoe, wat, waar en waarom van het project. En aanvullend gingen we in op de onderwerpen ontwerp, geluid en trillingen. Hieronder kunt u de highlights van de avond teruglezen. U kunt de uitzending ook terugzien via deze YouTube link

Ontwerp: de verschillen ten opzichte van het Ontwerptracébesluit (OTB)

Technisch projectleider Rob Nawijn legde tijdens de avond uit wat er veranderd is aan het ontwerp, sinds de terinzagelegging van het Ontwerptracébesluit (OTB) in maart 2018. Het projectteam heeft sindsdien immers niet stilgezeten. Naar aanleiding van ontvangen zienswijzen en een nadere technische uitwerking bleken er meerdere optimalisaties mogelijk. De belangrijkste wijzigingen staan hieronder:

 • Smallere sporenligging in Vught-Noord voor de eindsituatie en bouwperiode.
 • Smallere sporenligging in het stationsgebied.
 • Het verkeer kan blijven rijden tijdens de bouw over de N65, met een tijdelijk viaduct N65 over het spoor.

De toelichting van Rob Nawijn kunt u terugzien, zie uitzending online informatieavond Vught  minuut 16:08 tot en met 37:30 (inclusief vragenronde). Wilt u zelf het ontwerp bekijken? Dit kan via de online tracékaart met 3D visualisaties

Trillingen & geluid

ProRail wil voor haar omgeving een goede buur zijn. Rijdende treinen produceren geluid en trillingen. Wie in de buurt van het spoor woont of werkt, kan hier last van hebben. Waar mogelijk treffen we maatregelen om dit te verminderen. Leidend hierbij zijn de wettelijke normen. Maarten Poos, vakspecialist Geluid en Trillingen, legde dit tijdens de avond uit en gaf antwoord op de meest gestelde vragen. Wilt u dit terugkijken? Zie de uitzending online informatieavond Vught.

 • Zie voor het onderdeel geluid minuut 37:30 tot en met 1:00:00. Twee voorbeelden van vragen die gesteld en beantwoord zijn:
  • Tijdens de bouwfase worden er niet overal geluidsschermen of raildempers geplaatst. Waarom niet?
  • Is er een verschil tussen dag en nacht in de berekeningen voor de geluidsbelasting?
 • Zie voor het onderdeel trillingen minuut 1:00:00 tot en met 1:21:00. Twee voorbeelden van vragen die gesteld en beantwoord zijn:
  • Waarom is niet bij ieder cluster een meting gedaan met betrekking tot trillingen? Bijvoorbeeld het cluster Aert Heymlaan?
  • Nabij de Lekkerbeetjenlaan hebben we al last van trillingen en geluid, waarom worden er geen maatregelen genomen?

Hoe werkt zo’n terinzagelegging en hoe kunt u reageren?

Een tracébesluit bestuderen en hierop reageren is waarschijnlijk niet iets dat u elke dag doet. Daarom legde planoloog Alwies Derksen uit hoe dit in zijn werk gaat en beantwoordde hij de vragen die wij van de kijkers kregen. Wilt u hier meer over weten? Bekijk minuut 1:21:30 tot en met 1:37:00 van de uitzending online informatieavond Vught. Na dit blok volgende een laatste vragenronde en afsluiting van de avond.   

Online in plaats van een ‘fysieke’ avond

Normaal gesproken hadden we een informatiebijeenkomst georganiseerd met een opzet zoals iedereen die van ons gewend is, maar dit was vanwege de corona-maatregelen niet mogelijk. Projectmanager Ton Bierbooms: “Wat we belangrijk vinden, is dat bewoners en belanghebbenden bij ons terecht kunnen met hun vragen. We hebben geprobeerd daar vanavond zo veel mogelijk ruimte aan te geven. Zij het op een andere manier dan u van ons gewend. Maar als je het aan mij persoonlijk vraagt, dan zou ik toch liever een fysieke avond hebben georganiseerd.”

Gedeelde links


Tijdens de online informatieavond hebben we naar verschillende links verwezen voor meer informatie. Hieronder staan ze nog eens op een rijtje:

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers