Op weg naar een emissievrije bouwplaats

Nieuws

19 juli 2023

Bij grootschalig onderhoud bij perronwerkzaamheden gaat ProRail zo emissieloos mogelijk werken. Dat is door het ProRail Perron Programma gerealiseerd door middel van de recent gegunde raamovereenkomst ‘Duurzame Opwaardering Perrons’. En dat is een primeur.

Milieu-impact verlagen

Het uitgangspunt is om gedurende de loop van het contract de milieu-impact van de betonnen elementen steeds lager te krijgen. We verheugen ons op de samenwerking met de vier partijen waarmee we gaan werken: De Wilde, Wallaard Noordeloos, Van Ooijen en Reimert. Het gaat om een contract voor maximaal zes jaar en heeft een waarde van maximaal 70 miljoen euro.

  • Het vernieuwen van een perron
    Het vernieuwen van een perron
  • Perronwerkzaamheden
    Perronwerkzaamheden

Duurzame innovaties stimuleren

De langdurige relatie met vier partijen biedt kansen om van elkaar te leren. Dit willen we met door het regelmatige project-overstijgende contractbijeenkomsten realiseren. Innovatief werken kan hierdoor extra worden gestimuleerd. Zo wordt in het contract aangemoedigd om zoveel mogelijk emissieloos te werken. Dat zorgt ervoor dat partijen gedurende de gehele contractperiode de deelopdrachten zoveel als mogelijk innovatief blijven uitvoeren.

Geert Knigge, contractmanager perron programma bij ProRail, vertelt: "Ik ben buitengewoon trots op het aanbestedingsteam en de afdeling Duurzaamheid, die gezamenlijk een baanbrekend contract hebben weten te realiseren. We erkennen de noodzaak van een overgang naar emissieloos materieel, om de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof, evenals geluids- en geurhinder van infrastructuurprojecten te verminderen. Ik ben verheugd dat we nu ook tijdens grootschalig onderhoud en perronwerkzaamheden met deze partners stappen kunnen zetten op het gebied van duurzaamheid. Koplopers die hun nek uitsteken worden daarvoor beloond.”

Routekaart

Om aan te sluiten bij de duurzaamheidsambities van ProRail is in het contract een bonus-malusregeling opgenomen. Hierbij sluiten we aan bij de ontwikkelingen in de markt en dragen we bij aan de doelstellingen uit de routekaart Schoon en Emissieloos bouwen. Hierin werkt ProRail samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat zodat er meer emissievrije bouwplaatsen komen.

Lees over emissievrije bouwplaatsen Lees over emissievrije bouwplaatsen

Het aandeel emissieloos materieel zal jaarlijks toenemen. Hierbij is bepaald dat na 2028 al het licht materieel en na 2030 al het middelzware materieel emissieloos moet zijn. Om te stimuleren dat in dit programma al eerder emissieloos gewerkt wordt, zal een bonus toegekend worden.

Beter bereikbaar en meer comfort

De komende drie jaar vernieuwen we op zo’n 50 stations de keerwanden en bestrating op de perrons. Tegelijkertijd brengen we de perrons op norm om een toegankelijke instap mogelijk te maken. We starten in 2024 met de stations Twello, Zetten Andelst, Opheusden, ’t Harde en Dalen. In 2030 moeten alle stations op norm zijn gebracht. Indien nodig vernieuwen we ook het perronmeubilair.

Door het opnieuw overzichtelijk en veilig inrichten van de perrons maken we duurzame mobiliteit mogelijk, nu en in de toekomst. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk gelijktijdig gecombineerd met andere werkzaamheden. Zo werken we efficiënter en verminderen we de hinder voor reizigers en omgeving.

 

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers