ProRail wil emissievrije bouwplaatsen in 2030

Nieuws

15 februari 2022

ProRail werkt samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Rijkswaterstaat (RWS) aan een roadmap die moet leiden tot emissievrije bouwplaatsen in 2030. ProRail maakt een versie van die roadmap voor haar eigen markt van spooraannemers.

Twee programma's

Om de flinke hoeveelheden CO2 en stikstof die spoorse bouwmachines uitstoten terug te dringen, werkt ProRail samen met IenW en RWS aan twee belangrijke programma’s: Klimaatneutrale en Circulaire Infraprojecten (KCI) en Schoon en Emissieloos bouwen (SEB). Daarmee kunnen we deze uitstoot fors reduceren en uiteindelijk klimaatneutraal worden.

Groene stroom

Daarvoor moeten er wel enkele uitdagingen worden overwonnen. Zo hebben emissievrije machines laadvoorzieningen nodig. Elektrische bouwmachines werken met vaste of verwisselbare accupakketten, die kunnen worden opgeladen door middel van een tijdelijke stroomaansluiting op de bouwplaats of accucontainer.

ProRail heeft een belangrijk voordeel ten opzichte van andere opdrachtgevers, omdat er op vele plekken langs het spoor stroom kan worden afgetapt, bijvoorbeeld bij een trafo-gebouw of een wisselverwarming, bij voorkeur groen.

Een mogelijk toekomstbeeld: het ProRail-laadplein
Een mogelijk toekomstbeeld: het ProRail-laadplein

Nieuw voedingssysteem

Langs de Betuweroute ligt al het nieuwe 10kV-voedingssysteem, dat zich uitstekend leent voor het laden van e-materieel. Er zijn serieuze plannen om dat systeem uiteindelijk in heel Nederland uit te rollen. Maar ook hierbij zijn nog wel een aantal technische, juridische en organisatorische hobbels te overwinnen. Mede daarom is er komend jaar een Verduurzaamt Deal gericht op groene bouwaansluitingen voor emissievrij materieel.

Nek uitsteken wordt beloond

ProRail speelt ook als opdrachtgever een belangrijke rol. ProRail kan deze transitie stimuleren door aannemers aanbestedingsvoordeel te geven als zij het werk uitvoeren met emissievrij materieel. Het principe is dat koplopers die hun nek uitsteken daarvoor worden beloond. Maar ProRail zal uiteindelijk ook eisen gaan stellen aan de mate van inzet van emissievrij materieel en oude vervuilende motoren zullen gaandeweg worden verboden.

Een andere aanjager is een overheidssubsidie, de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel. Hiermee kunnen aannemers 40 procent van de meerkosten van emissievrij materieel vergoed krijgen. Wat ook helpt is om pilots te organiseren, zodat ervaring kan worden opgedaan met deze nieuwe techniek. Dat alles wordt opgenomen in de roadmap, waarover in 2022 besluitvorming zal plaatsvinden.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers