Platanen aan de Boschveldweg

Nieuws

Gepubliceerd op 27 november 2019 - Laatste update: 16 augustus 2020 16:13 uur

Op 22 oktober jl. heeft gemeente ’s-Hertogenbosch een informatiebijeenkomst georganiseerd over de stand van zaken van PHS en de aanleg van een ondergrondse trillingswerende wand, waarvoor het kappen van de platanen aan de Boschveldweg nodig is. Wij begrijpen dat bewoners bezorgd zijn over het kappen van deze bomen.

Door het project PHS Meteren-Boxtel gaan er echter meer treinen rijden. En dit zorgt ervoor dat trillingshinder toeneemt aan de Boschveldweg. De trillingswerende wand is nodig om deze trillingshinder te verminderen. Dit is onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer dat ProRail uitvoert in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W). In april 2018 is het Ontwerptracébesluit (OTB) gepubliceerd met de trillingswerende wand op deze locatie. Wij beseffen dat behoud van groen van belang is voor de omgeving en hebben daarom gezocht naar een alternatieve locatie voor de wand om de bomen waar mogelijk te sparen. Dit alternatief hebben we voorgelegd aan het ministerie van I&W als opdrachtgever en ook besproken met de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Vanwege de aanzienlijk hogere kosten van de alternatieve locatie van de trillingswand heeft het ministerie van I&W ervoor gekozen om de huidige locatie te handhaven. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft aangegeven een andere oplossing te willen zoeken en gaat hierover in gesprek met het ministerie.
 

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers