Proef tegen trillingshinder langs het spoor in Deurne

Nieuws

16 december 2022

ProRail start met een proef om trillingshinder te verminderen. Hiervoor wordt een zogeheten Shimlift geïnstalleerd. Daarbij wordt een kunststof wig tussen de dwarsliggers en de spoorstaaf geschoven. Deze methodiek wordt nu een jaar lang getest op het spoor bij de Binderendreef in Deurne.

ShimLift

De ShimLift zorgt ervoor dat het spoor, met name bij overwegen, op het juiste niveau komt te liggen, terwijl de dwarsliggers goed ondersteund blijven. Door de ShimLift te installeren, ontstaat er een constantere ligging. Zo onstaan er minder trillingen als er een trein langsrijdt. Deze proef volgt op de proeven op de Brabantroute in 2019 en 2020, waar de eerste resultaten positief waren.

Om betrouwbare metingen te kunnen doen, mogen er tijdens het testjaar geen veranderingen aan het spoor worden aangebracht. Ook moet er ruimte zijn om uitgebreid te meten. Hierom viel de keuze op de locatie Binderendreef.

Als deze proef succesvol is, kunnen we de ShimLift opnemen in onze standaarden.

Dimitri Kruik regiodirecteur bij ProRail

Locatie Deurne

Wethouder Verhees van de gemeente Deurne is blij dat ProRail deze proef in zijn gemeente uitvoert. “Net als op andere plekken in het land ervaren ook in onze gemeente omwonenden van het spoor helaas hinder van trillingen. De gemeente en ProRail zijn daarover al een tijdlang in gesprek om mogelijke oplossingen te vinden. Deze proef kan daarbij helpen.”

“Het is fijn dat we in Deurne een goede plek gevonden hebben om deze techniek te testen”, zegt Dimitri Kruik, regiodirecteur bij ProRail. “Als deze proef succesvol is, kunnen we de ShimLift opnemen in onze standaarden. Zo kunnen bewoners op bepaalde plekken langs het spoor minder hinder ervaren.”

Trillingshinder

Rond het spoor zijn soms trillingen voelbaar. Van passerende treinen. Of van werkzaamheden aan het spoor of station. Het ontstaan van trillingen én het effect van maatregelen is moeilijk te voorspellen. Elke situatie vraagt daarom maatwerk. De samenstelling van de bodem, het soort trein, de belading ervan, de rails en het type woning spelen allemaal een rol.

Aanpak spoortrillingen

Deze praktijkproef is onderdeel van de Innovatieagenda Bronaanpak Spoortrillingen (IBS). ProRail voert deze uit in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We doen dat tussen 2022 en 2025. Doel van de IBS is kennis opdoen over maatregelen aan de spoorinfra en de treinen waarmee we trillingshinder kunnen verminderen.

Lees meer over trillingen Lees meer over trillingen

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers