ProRail bezoekt Sterrenschool in Zevenaar

Nieuws

17 maart 2020

Op vrijdag 13 maart zijn gastdocenten van ProRail PazzUp op bezoek geweest bij de Sterrenschool in Zevenaar. In afstemming met de basisschool verzorgden zij speciale ‘gastlessen’ voor kinderen uit groepen 5 tot en met 8. Aanleiding is de spoorverdubbeling tussen Zevenaar en Didam. De kinderen werden voorgelicht over de nieuwe situatie rondom het spoor en bij de overwegen in het bijzonder.

Een nieuwe situatie

Vanaf 2018 tot en met eind 2019 werkte ProRail aan de spoorverbetering op het traject Zevenaar-Didam-Wehl. Zo is tussen Zevenaar en Didam het spoor verdubbeld en rijden treinen met een hogere snelheid. Dit zorgt voor een andere oversteeksituatie. Omdat er nu twee sporen zijn, kunnen van beide kanten treinen komen. Decennia lang was dit traject enkel spoor. Reden voor ProRail om aan de gewijzigde situatie voor de weggebruikers extra aandacht te schenken aan de veiligheid op overwegen.

Het gesprek met scholieren

ProRail heeft voor dit soort situaties speciale lespakketten voor het basis- en voortgezet onderwijs ontwikkeld. Scholieren vormen een kwetsbare doelgroep die we graag bewust willen maken van de risico’s langs het spoor. Het lesmateriaal van ProRail sluit goed aan bij de leef- en belevingswereld van deze scholieren. Met het lesmateriaal stimuleert de gastdocent het gesprek over veiligheid. Allerlei vragen popten op zoals “Wat moet je doen als de spoorbomen (voor langere tijd) dicht blijven?” of “Waarom hangen er niet aan alle slagbomen hekken?”.

Tijdens een zogenaamd “Boetespel” popte de vraag op “Waarom krijg je een boete als je je hond uitlaat langs het spoor?”. De kinderen moesten raden hoe hoog de boete is. Enkelen begrepen eerst niet waarom ProRail dit als een overtreding ziet. Nadat gastdocente Hanneke Los had uitgelegd wat de gevaren kunnen zijn, zagen de scholieren zelf ook in dat dit inderdaad gevaarlijk is.

Op pad naar de nieuwe overgang

Circa 20 leerlingen uit groep 6 en 7 hebben na de gastles een overweg ter plaatse bezocht. Ook dit leverde ter plekke interessante gesprekken en vragen op zoals “Ik heb echt nooit geweten dat een trein zo snel ging en er zo lang overdoet om te stoppen” of “Ik moet zelf blijven staan, ook al gaat de rest al fietsen of rijden als de spoorbomen omhoog gaan”.
De kinderen vertelden dat ze soms schrikken als ze op de overweg lopen of fietsen en de bellen gaan rinkelen. Met Hanneke bespraken de scholieren ter plekke wat je dan het beste kan doen (doorlopen of doorfietsen).

Samenvattend vonden de leerlingen en de docenten de gastlessen van ProRail zeer geslaagd. ProRail hoopt daarom dat ook andere scholen in Nederland het voorbeeld van de Sterrenschool in Zevenaar en Symbion in Didam zullen volgen zodra de spoorsituatie ingrijpend verandert.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers