Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

ProRail bouwt nieuwe fietsenstallingen bij station Gouda

Nieuws

17 oktober 2019

Ook in Gouda groeit het aantal treinreizigers dat naar het station fietst. Daarom start ProRail van vrijdag 25 tot en met zondag 27 oktober met de eerste voorbereidingen voor de bouw van twee nieuwe fietsenstallingen.

Reis deur tot deur

“ProRail wil de reis van deur tot deur makkelijk maken. Daarom vinden wij het belangrijk dat reizigers hun fiets goed kwijt kunnen en ook makkelijk weer terugvinden”, aldus Helga Cuijpers, regiodirecteur bij ProRail, tijdens het feestelijke startmoment op donderdag 17 oktober 2019. 

“In samenwerking met NS en de gemeente maken we in Gouda meer ruimte voor de fiets. Dat doen we door méér fietsenstallingen te maken, maar ook door de bestaande stalling beter te benutten. Hierdoor kunnen we het aantal stallingsplekken in het zuidelijke stationsgebied bijna verdubbelen.” 

Uitbreiden van stallingsplaatsen

Aan beide kanten van de centrumzijde van het station komt een nieuwe fietsenstalling met twee verdiepingen. Aan de oostzijde creëren we ruimte voor circa 1750 fietsen en aan de westzijde voor zo’n 600 fietsen. 

In de bestaande stalling onder het stationsgebouw zijn circa 800 plekken. De ingang van de stalling verhuist naar de oostzijde van het station. Zo sluit de ingang beter aan op de fietsroute. 
De oostzijde krijgt bovendien een extra ingang om de fietsenstalling en het station goed te verbinden. Dit betekent ook dat de indeling van de winkels in de stationshal wordt aangepast.

Eerste voorbereidingen in 2019

Voordat de nieuwe stallingen gebouwd kunnen worden, zijn aanpassingen nodig in het spoor. Deze aanpassingen worden gelijk uitgevoerd met geplande spoorwerkzaamheden in Gouda, te beginnen van vrijdag 25 tot en met zondag 27 oktober. Check de reisplanner van uw vervoerder om te weten wat dit voor uw reis betekent.

Start bouw in 2020

In 2020 starten we met de bouw van de stallingen. Deze moeten in het eerste kwartaal van 2022 af zijn. 

Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied

De bouw van de fietsenstallingen is onderdeel van de transformatie van het zuidelijke stationsgebied. Ook de bouw van een nieuw busstation, de verbetering van de toegang van het station, meer ruimte voor fietsers, de verbreding van trottoirs en een groene, duurzame inrichting maken hier deel van uit. De transformatie komt voort uit de samenwerking van ProRail met de gemeente Gouda en NS, met financiering van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Provincie Zuid-Holland. Meer informatie is hier te vinden.

 

 

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers