Drie minuten stil

Aanstaande zaterdag 20 april, om 22.30 uur, ligt het treinverkeer drie minuten stil. Het is een signaal: geweld in het openbaar vervoer moet stoppen. ProRail ondersteunt dit protest.

Lees meer

ProRail daalt niveau op CO2-Prestatieladder

Nieuws

22 maart 2024

Na jaren op het hoogste niveau van de CO2-Prestatieladder, is ProRail helaas van niveau 5 naar 4 gedaald. De voornaamste reden is dat ProRail haar doelstelling voor de uitstoot door eigen (direct en indirect) energieverbruik voor 2022 niet heeft gehaald.

Reductiedoel niet gehaald

De uitstoot in 2022 bedroeg 10,6 kiloton. Het doel voor dat jaar was een maximum uitstoot van 8 kiloton, wat vergelijkbaar is met een uitstoot van 889 huishoudens. Een belangrijke reden hiervoor is dat ProRail voor 2022 minder groene stroom heeft ingekocht. Met als gevolg dat een deel van het elektriciteitsgebruik grijs was. Daarnaast was 2022 voor de energiemarkt een turbulent jaar door de start van de oorlog in Oekraïne. Ook liepen sommige energiebesparingsmaatregelen vertraging op, waardoor er minder gereduceerd is dan gepland.

CFO Mirjam van Velthuizen-Lormans: "ProRail heeft een hoge ambitie op gebied van duurzaamheid en daarmee loop je de kans dat je niet altijd je doelen haalt, zoals nu bij CO2 is gebeurd. Een bedrijf op het hoogste niveau van de ladder wordt daar wel op beoordeeld. Dit is dan ook een les, maar ProRail handhaaft haar ambitie om in 2030 55 procent minder CO2 uit te stoten dan in 2015. De komende jaren gaan we verder met het realiseren van energiebesparing en CO2-reductie."

ProRail heeft een hoge ambitie op gebied van duurzaamheid.

Mirjam van Velthuizen-Lormans CFO bij ProRail

Maatregelen met effect

ProRail neemt maatregelen die effect sorteren, zoals ook blijkt uit de daling in 2022 van de scope 1-emissies met 1,3 kton. Dit is traditioneel de grootste uitstootbron. De daling komt onder meer doordat we gasgestookte wisselverwarming ombouwde naar elektrische wisselverwarming en door het saneren van wissels.

Ook bij stations is een forse besparing gerealiseerd: de CO2-emissies zijn gehalveerd ten opzichte van 2021. Maatregelen als isoleren, minder verwarmen en beter meten dragen hieraan bij. Verder is het aandeel duurzaam opgewekte elektriciteit op eigen assets in 2022 toegenomen tot 1.600.000 kWh. Dit zal de komende jaren verder toenemen door projecten als zonnepanelen op fietsenstallingen en geluidsschermen. Door het nemen van nieuwe maatregelen en het uitvoeren van de vertraagde maatregelen, denkt ProRail haar ambitie in de komende jaren te kunnen realiseren.

CO2-beleid

De urgentie om de klimaatdoelen te halen is groot. Het spoor is een van de meest duurzame vormen van vervoer. Als duurzame vervoersvorm is het zaak om onze CO2-uitstoot én het energieverbruik te blijven verlagen

Lees meer over dit onderwerp Lees meer over dit onderwerp

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers