ProRail doet stap terug op de Veiligheidsladder

Nieuws

26 mei 2020

Na twee jaar op trede 4 van de Veiligheidsladder, is ProRail helaas weer terug op trede 3. Deze uitkomst valt bijzonder tegen omdat iedere dag, samen met onze ketenpartners, hard gewerkt wordt aan een veilig spoor. Uit een audit door KIWA in de eerste drie maanden van het jaar, blijkt dat veiligheid breder en meer inhoudelijk op de agenda moet komen te staan.

De audit was klaar op het moment dat de eerste maatregelen vanwege het coronavirus van kracht werden. Dit heeft geen invloed gehad op de uitkomst.

Open en transparante organisatie

Volgens het auditrapport van KIWA is ProRail een open en transparante organisatie waarin veiligheidsdilemma’s worden besproken en waarin medewerkers worden gecoacht (en niet alleen beoordeeld) op veilig werken. Het belang van veilig werken is bekend en met de contractaannemers is goed contact, maar de focus van ProRail is momenteel vooral gericht op het creëren van ruimte op het spoor en de interne organisatie vraagstukken die daarbij horen, en minder op veiligheidsvraagstukken en hoe veiligheid in te bedden in de strategische doelstellingen.

Brede kijk op veiligheid

KIWA heeft ProRail concrete verbeterpunten meegegeven, waar we aan kunnen werken om weer op trede 4 te kunnen komen. De belangrijkste daarvan zijn: een visie op veiligheid creëren en veiligheid duidelijker onderdeel maken van de strategie. Veiligheid moet ook vanuit een breder perspectief worden bekeken binnen ProRail en met de partners met wie we samenwerken (de hele keten). Een andere tip is om te ‘meten’ in welke mate veiligheid in het gedrag van de eigen medewerkers zit ingebakken. Met deze gegevens kun je vervolgens meetbare doelen stellen.

Veiligheid blijft belangrijk

ProRail wil volgend jaar weer op trede 4 staan en realiseert zich dat hier nog een stevige investering voor nodig is. Ans Rietstra, Chief Operational Officer bij ProRail: “We vinden het bijzonder teleurstellend dat we trede 4 niet hebben kunnen vasthouden. Er zijn nog wel onderdelen van ons bedrijf die op trede 4 zitten, maar als heel ProRail staan we nu bovenaan trede 3. Wij willen volgend jaar op trede 4 staan, daar gaan we keihard aan werken. Het audit-rapport geeft genoeg aanknopingspunten om actie te kunnen ondernemen. Veiligheid blijft voor ons als bedrijf en opdrachtgever zeer belangrijk.”

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers