ProRail legt treinverkeer stil tussen Workum en Stavoren

Nieuws

13 maart 2023

ProRail legt vanwege de veiligheid het treinverkeer bij Molkwerum per direct stil, omdat dassen daar onder het spoor een burcht hebben gegraven. Dat betekent dat er sinds vanmiddag 16:00 geen treinverkeer mogelijk is tussen Workum en Stavoren. Wij vinden dit vervelend voor reizigers en de vervoerder.

Dassenburcht

De omvang van deze burcht blijkt zo groot dat de stabiliteit van de spoorbaan in het geding komt. De burcht bestaat namelijk uit tientallen holen die plotseling onder de druk van een passerende trein zouden kunnen bezwijken. Daardoor kan er per direct niet meer met treinen over de spoorbaan worden gereden.

Beschermde diersoort

ProRail is in overleg met het bevoegde gezag om maatregelen te bespreken, maar dat is niet eenvoudig. De das is een beschermde diersoort en dassen bivakkeren in de winter veelal in hun burcht. Herstelwerk van het spoor kan alleen plaatsvinden als bevoegd gezag daar toestemming voor verleent.

Dat er dassen in het spoor bij Molkwerum actief waren was bekend bij ProRail. De locatie is daarom extra in de gaten gehouden. Er zijn er maatregelen in voorbereiding om de das uit het spoortalud te laten vertrekken. Daarnaast was afgelopen najaar daar sprake van een verzakt spoor wat ProRail direct heeft laten herstellen.

Check de reisplanner

Komende tijd staat in het teken van spoedoverleg met bevoegde instanties en deskundigen. Het is daarom op dit moment nog niet duidelijk wanneer het herstel plaats zal vinden en wanneer treinen weer kunnen rijden tussen Workum en Stavoren. Arriva zet bussen in. We raden iedereen aan om de reisplanner te raadplegen voor vertrek. 

Check de reisplanner

Dassen

Dassen kiezen er af en toe voor kiezen om holen te graven in onze spoordijken. De omgeving van het spoor is vaak rustig en de helling van een spoordijk is voor een das ideaal terrein om in te graven. Maar dat stelt ons, als duurzame spoorbeheerder, voor dilemma’s.

Lees meer over dassen en het spoor Lees meer over dassen en het spoor

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers