Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

ProRail sluit tijdelijk steengroeves uit

Nieuws

12 mei 2021

Ballaststenen vanuit drie steengroeves mogen tijdelijk niet worden gebruikt bij werkzaamheden op het spoor. TNO doet in opdracht van ProRail onderzoek naar de samenstelling van de stenen uit gecertificeerde groeves waar spooraannemers ballast mogen afnemen.

Advies TNO

De resultaten van het eerste deel van dit onderzoek laten zien dat enkele gesteenten bij verwerking in het spoor te veel respirabel kwartsstof kunnen afgeven. Dit kan schadelijk zijn voor de gezondheid van spoorwerkers. Hoewel de drie steensoorten de afgelopen jaren niet zijn gebruikt door onze aannemers, neemt ProRail het advies van TNO over en hebben we aannemers laten weten dat we het gebruik van deze ballast in het Nederlandse spoor tijdelijk uitsluiten.

Uitgesloten stenen

Deze stenen zijn tijdelijk uitgesloten:

  • Kwartsiet uit groeveTaben Roth (afgelopen jaren niet meer geleverd)
  • Granodioriet uit groeve Jelsa (afgelopen jaren niet meer geleverd)
  • Graniet uit groeve Glensanda (sinds 2019 niet meer geleverd).

Vervolgonderzoek

Het eerste deel van het TNO-onderzoek wordt in mei 2021 afgerond. De uitkomst hiervan toont aan dat alle, door ProRail benutte, groeves voldoen aan de eisen die ProRail aan ballast stelt. Hiermee voldoen de groeves aan de strengste eisen uit de Europese normen en is de hoeveelheid stof uit deze groeves in de geleverde ballast maximaal gereduceerd. Nu uit de resultaten blijkt dat enkele van de gecertificeerde stenen mogelijk te veel kwartsstof opleveren bij verwerking sluiten we die tijdelijk uit.

Op dit moment werkt TNO al aan vervolgonderzoek waaruit moet blijken hoeveel respirabel kwartsstof er per steensoort daadwerkelijk in verschillende stadia van verwerking vrijkomt bij werkzaamheden op het Nederlandse spoor. Resultaten daarvan worden in de zomer van 2021 verwacht.

Op basis van de uitkomsten van dit tweede onderzoek bepalen we definitief of we de eisen voor de stenen die aannemers mogen gebruiken moeten bijstellen. Dan wordt ook duidelijk of de tijdelijke stop van de nu uitgesloten steengroeves van kracht zal blijven.

Bekijk: In deze animatie laten we zien hoe de stenen onder het spoor komen en wat we doen om gezondheidsrisico's bij de verwerking van ballast te minimaliseren

Strikter toezicht

Bij werkzaamheden waarbij mogelijk (respirabel) kwartsstof vrijkomt nemen ProRail en de spooraannemers maatregelen voor het borgen van de persoonlijke veiligheid van spoorwerkers. De Arbowet schrijft voor dat deze maatregelen volgens een ‘arbeidshygiënische strategie’ worden genomen. Als deze strategie wordt nageleefd blijft de blootstelling aan respirabel stof en kwartsstof in alle gevallen onder de wettelijke grenswaarden en lopen spoorwerkers geen gezondheidsrisico’s.

Omdat blijkt dat deze maatregelen in de praktijk niet altijd voldoende worden nageleefd hebben ProRail en de aannemers begin april deze regels nogmaals onder de aandacht gebracht bij de medewerkers. Aanvullend daarop gaan bouwmanagers van ProRail strikter controleren op naleving van de afspraken bij het voorbereiden en uitvoeren van spoorwerkzaamheden.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers