ProRail zet belangrijke stap in realisatie ERTMS

Nieuws

28 april 2020

Vandaag, dinsdagmiddag 28 april 2020, start ProRail de aanbesteding voor de leverancier van het Central Safety System (CSS), het hart van het digitale treinbeveiligingssysteem ERTMS. Het contract heeft een waarde van 300 tot 400 miljoen euro. ERTMS biedt voordelen op het gebied van betrouwbaarheid, snelheid en grensoverschrijdend treinverkeer.

Europese standaard

ERTMS staat voor European Rail Traffic Management System, de Europese standaard voor treinbeveiliging. ERTMS wordt gebouwd in treinen én in de infrastructuur van het spoor. Daarmee maakt de spoorsector de stap van een analoog naar een digitaal spoor. Van hardware naar bits en bites. Het aan te besteden Central Safety System (CSS) vormt de kern van de beveiliging aan de kant van de infrastructuur. Met de aanbesteding op TenderNed is ProRail op zoek naar een leverancier voor de ontwikkeling, levering en instandhouding van het CSS. Een belangrijke stap in de realisatie van ERTMS.

De selectiefase

In deze fase van de aanbesteding selecteert ProRail leveranciers die in staat zijn een CSS-implementatie op het gewenste systeemniveau te ontwikkelen en onderhouden. Na de selectiefase is een inschrijvingsfase gepland. Die wordt naar verwachting in het laatste kwartaal van 2021 afgerond met een contract aan de gegunde leverancier.

Grote relevantie

Het belang van het CSS is groot. Andere investeringen in ERTMS-gerelateerde projecten komen pas goed tot hun recht wanneer het CSS succesvol geïmplementeerd is. Denk daarbij aan de vernieuwing van het GSM-Rail netwerk, de aanschaf van assentellers of aanpassing van werkprocessen. De grote ICT-component in het CSS vraagt om een contract dat flexibel is in omvang en duur. Het is gericht op samenwerking, continuïteit en gezamenlijk belang.

Digitale transformatie

Met de implementatie van ERTMS in treinen en infrastructuur staat het Nederlandse spoor voor een grote verandering. ERTMS luidt de digitale transformatie op het spoor in. Het gaat niet alleen om een technologische verandering, maar ook om een verandering in bestaande processen. Dat vergt in de toekomst aanpassing van alle betrokken organisaties.

Implementatie ERTMS

ERTMS moet over tien jaar op de drukst bereden stukken spoor in Nederland zijn gebouwd. Het gaat over een groot infrastructureel programma: het kabinet heeft 2,5 miljard euro beschikbaar gesteld voor de implementatie en het onderhoud van ERTMS op de eerste zeven baanvakken, bijvoorbeeld tussen Kijfhoek en de Belgische grens. ProRail zet na de zeven baanvakken de landelijke uitrol van ERTMS door als vervanging van het huidige treinbeveiligingssysteem.

 

 

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers