Rekenmodel zorgt voor meer kennis van spoortrillingen

Nieuws

1 februari 2024

Om meer zicht te krijgen op trillingen die treinen veroorzaken is een nieuw rekenmodel opgeleverd. Het gaat om een eerste versie. Verdere ontwikkeling van dit rekenmodel zorgt voor een beter begrip van hoe trillingen ontstaan. Dit inzicht kan bijdragen aan betere maatregelen om trillingen bij de bron aan te pakken.

Rijdende treinen nabootsen

Deltares, TNO en TU Delft werken sinds juni 2022 intensief samen aan de ontwikkeling van het model, dat STEM heet: het Spoor Trillingen Emissie Model. In deze eerste versie is bestaande kennis over spoortrillingen voor het eerst bij elkaar gebracht. Het model kan nu rijdende treinen nabootsen op verschillende soorten ondergrond. STEM is niet bedoeld voor leken, maar voor ingenieursbureaus die zich al bezighouden met trillingen. Door alle beschikbare kennis te delen en er nieuwe kennis en inzichten aan toe te voegen, leren we beter te begrijpen in welke situaties trillingen ontstaan.

Bekijk: Rekenmodel zorgt voor meer kennis van spoortrillingen

Steeds beter model

De bedoeling is dat het model steeds beter wordt. Zo gaat bijvoorbeeld het onderzoek door naar hoe trillingen zich voortbewegen in verschillende typen ondergrond. Ook wordt er gekeken naar specifieke onderdelen waaruit het spoor bestaat en hun mogelijke invloed op trillingen. De ervaringen en nieuwe inzichten van de gebruikers van STEM worden ook in een volgende versie verwerkt.

Jaarlijks wordt een nieuwe versie opgeleverd. De hoop is dat STEM op deze manier uiteindelijk een goede voorspeller wordt van de situaties waarin spoortrillingen ontstaan. Dat is nodig, omdat zo’n voorspeller tot dusverre ontbreekt. Dat maakt het voor ProRail moeilijk om maatregelen te nemen die trillingen bij de bron aanpakken. Met STEM kunnen ingenieursbureaus beter adviseren over welke maatregelen op welke plek het beste werken.

Innovatieagenda Bronaanpak Spoortrillingen

STEM is onderdeel van het programma IBS, dat loopt tot 2026. Dit programma doet ProRail in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Er wordt onderzoek gedaan en proeven gedaan naar innovatieve oplossingen om spoortrillingen bij de bron aan te pakken.

Lees over dit programma Lees over dit programma

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers