Samenwerken onder uitdagende omstandigheden

Nieuws

17 mei 2024

De hoeveelheid werk die ProRail uitvoert om Nederland bereikbaar te houden groeit. De afgelopen drie jaar zelfs met 20 procent. Die groei neemt de komende jaren verder toe. Dit omvangrijke werkpakket leidt tot meer uitdagingen dan ooit. Het Masterplan 2026-2030 geeft invulling aan de manier waarop we, gezien de schaarse capaciteit in de markt, op het spoor, intern bij ProRail en de beschikbare financiële middelen, omgaan met het uitvoeren van deze werkzaamheden aan het spoor en de stations.

Uitdagingen

ProRail werkt hard aan de duurzame mobiliteit in Nederland. Door te werken aan spoor en stations houden we Nederland bereikbaar, nu en in de toekomst. Maar de uitdagingen zijn groot. Denk aan tekorten aan materialen en personeel, stijgende prijzen en aangescherpte wet- en regelgeving. Tegelijkertijd zoekt ProRail de juiste balans tussen het uitvoeren van werk en de hinder die dit oplevert voor reizigers en verladers. Om de hinder tot een minimum te beperken bundelen we werkzaamheden waarmee we in de beperkte tijd zoveel mogelijk te doen.

Planning van werkzaamheden

In ProRails Masterplan 2026 – 2030 staan alle projectmatige werkzaamheden voor die periode gepland. Werk dat we móéten uitvoeren om het spoor veilig, betrouwbaar en bereikbaar te houden. Door ons spoor goed te onderhouden, voorkomen we storingen en daarmee ongeplande hinder voor het treinverkeer. Ook realiseren we nieuwe infra om meer treinen te kunnen laten rijden. Voor 2026 zijn werkzaamheden meer dan eerdere jaren doordeweeks en buiten de vakanties gepland. 

In de periode 2027 – 2030 zijn er te veel werkzaamheden om te programmeren. Dit betekent dat de vraag naar werkzaamheden niet in balans is met de financiële middelen, beschikbare capaciteit in de markt en acceptabele hinder. En dus moeten we keuzes maken: hoe realiseren we het werk? Welke werkzaamheden moeten worden uitgesteld of worden niet meer gedaan? Financiering speelt hierin een belangrijke rol. In dit verband kijken ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opnieuw naar de instandhoudingsbehoefte en bepalen op hoofdlijnen het basiskwaliteitsniveau (BKN) voor het spoor.

Samenwerking noodzakelijk

Bij het uitvoeren van ons omvangrijke werkpakket is samenwerking met marktpartijen, vervoerders, opdrachtgevers en stakeholders belangrijk, stelt Martijn Blokker, manager Portfoliomanagement bij ProRail. Tijdens de Marktmiddag op 14 mei kwamen in het Spoorwegmuseum zo’n 150 vertegenwoordigers van onder andere (spoor)aannemers, ingenieursbureaus, leveranciers en infravervoerders bij elkaar om hier het gesprek over aan te gaan. Het thema ‘Samenwerken onder uitdagende omstandigheden’ stond deze middag centraal.

Martijn nam de aanwezigen mee door het Masterplan 2026 – 2030 en lichtte toe hoe het afgelopen jaar de sectorbrede manier van werken verbeterd is. “Hierdoor hebben we de groei tot nu toe weten te realiseren. We focussen, samen met ketenpartners, ook de komende jaren op het efficiënt uitvoeren van werkzaamheden. Verdere verbeteringen zijn noodzakelijk om het werk uit het Masterplan uit te kunnen voeren”, aldus Martijn.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers