Spoorgoederenvervoer in 2019 toegenomen

Nieuws

6 februari 2020

Het spoorgoederenvervoer in Nederland is het afgelopen jaar gegroeid. Het aantal goederentreinkilometers nam in 2019 toe met 5 procent tot 9,8 miljoen. Dit staat in het jaarrapport ‘Ontwikkeling spoorgoederenverkeer in Nederland 2019’.

Op de Havenspoorlijn gaat het om een toename van 17 procent, op de Betuweroute (A15-tracé) groeide het aantal met 4 procent. Op het hoofdrailnet, waar zowel reizigers als goederentreinen rijden, nam het goederenvervoer met 3 procent toe.

Groei in haven Rotterdam

Het goederenvervoer in de Rotterdamse haven groeide het sterkst. Het goederenverkeer van en naar de haven van Rotterdam nam met 4.600 goederentreinen toe (+15 procent) en het ‘bruto tonnage’ (de hoeveelheid lading, inclusief het gewicht van de trein zelf) met 13 procent (6,3 miljoen ton).

Lage waterstand

Vooral het transport van kolen en containers nam toe. Dat komt doordat een deel van het transport van kolen en containers van de binnenvaart naar het spoor verschoof door de lage waterstand in 2018. Hoewel inmiddels de waterstand weer op een normaal peil is, kiezen verladers van kolen en containers er nog steeds voor om naast binnenvaartschepen ook treinen in te zetten. Zo spreiden zij leveringsrisico’s.

Sluiting kolenmijnen

De sluiting van de laatste Duitse kolenmijnen eind 2018 droeg eveneens bij aan een toename van kolentreinen in Nederland. De vraag naar kolen is er nog wel, dus de kolen worden nu geïmporteerd via onder meer Rotterdam. In totaal reden er afgelopen jaar 1.700 kolentreinen meer van (beladen) en naar (leeg) Rotterdam dan in 2018.

Brabantroute

De Duitse spoornetbeheerder DB Netz werkte in 2019 meer dan in 2018 aan het Derde Spoor Duitsland (de extra aansluiting op de Betuweroute). Ondanks de toegenomen werkzaamheden voor aanleg van het Derde Spoor reden er in 2019 meer goederentreinen over de Betuweroute dan in 2018. Ook reden veel treinen via andere routes. Door de werkzaamheden nam het aantal goederentreinen vooral op de Brabantroute (via Venlo) toe. Daarnaast groeide het aantal goederentreinen op deze route door de toename van het spoorgoederenvervoer. Zo gingen tussen Rotterdam en Blerick meer containershuttles rijden: van vier naar vijf per dag per richting.

Meer weten?

Het 'Jaarrapport ontwikkeling spoorgoederenverkeer in Nederland, 2019 vergeleken met 2018' staat hier.

 

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers