Spoorverdubbeling tussen Heerlen en Landgraaf

Nieuws

6 oktober 2021

In 2021 en 2022 verdubbelt Swietelsky in opdracht van ProRail het spoor tussen Heerlen en Landgraaf. Deze spoorverdubbeling is onderdeel van een reeks maatregelen om het reizigersvervoer tussen Duitsland en Nederland te verbeteren: door de capaciteit van het spoor te vergroten kunnen er vaker treinen rijden tussen beide landen. Eind september zijn de werkzaamheden gestart met een eerste buitendienststelling.

Het project

Tussen de stations Heerlen en Landgraaf leggen we naast het huidige spoor aan de noordzijde van het huidige spoor een nieuw spoor aan. Deze spoorverdubbeling brengt een aantal aanpassingen met zich mee:

  • We verbreden de viaducten aan de Euregioweg en Melchersstraat in Landgraaf;
  • In het Glas mij-park in Heerlen en aan de Spoorstraat in Landgraaf vervangen we de bestaande viaducten door nieuwe;
  • De huidige overweg aan de Glas mij-weg wordt opgeheven, we leiden de weg onder het spoor door via een nieuw viaduct;
  • Halte De Kissel, die al jaren buiten gebruik is, verwijderen we. Materialen van deze halte worden zoveel als mogelijk hergebruikt op het station van Landgraaf;
  • Station Heerlen krijgt een nieuwe sporenlay-out.

Vragen?

ProRail en Swietelky hebben afgesproken dat de communicatie met omwonenden zoveel mogelijk door Swietelsky gedaan zal worden. Neem contact op via 06-82415308 of svhl@swietelsky-rail.nl. Je bent ook van harte welkom tijdens het wekelijkse spreekuur op woensdag: tussen 15.00 en 16.00 uur in Heerlen (werkterrein Glas mij-park) en tussen 16.00 en 17.00 uur in Landgraaf (werkterrein Quaedvlieglaan).

Meer over dit project

Planning

De meeste werkzaamheden voeren we uit tijdens buitendienststellingen: periodes waarin er geen treinen rijden. De eerste buitendienststelling vond plaats van 24 tot 27 september. In november 2021 en januari 2022 zijn er nog twee buitendienststellingen tijdens het weekend. Tijdens deze drie buitendienststellingen voeren we voornamelijk voorbereidende werkzaamheden uit. Ook tussen de buitendienststellingen werken we aan de bestaande en nieuwe viaducten, voornamelijk overdag.

Het grootste gedeelte van de spoorverdubbeling voeren we uit tussen 5 maart en 9 mei 2022. Dan rijden er negen weken lang geen treinen tussen Heerlen en Landgraaf. Tot begin maart bouwen we de twee viaducten direct naast het spoor alvast op. Dat gebeurt op de werkterreinen aan de Spoordamstraat in Heerlen en de Quaedvlieglaan in Landgraaf. Tijdens de negen weken durende buitendienststelling schuiven we deze viaducten – nadat het spoor verwijderd is – op zijn plaats in het spoor. Vervolgens bouwen we de spoordijk terug en leggen het nieuwe spoor aan.

Maatregelen om hinder te beperken

Bouwen gaat helaas niet zonder hinder voor de omgeving. We treffen maatregelen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. We werken voornamelijk overdag en maken gebruik van machines en werkmethoden die minder hinder veroorzaken voor de directe omgeving van het spoor.

Zowel ProRail als Swietelsky zet in op een goede en proactieve communicatie met omwonenden van het project. Er vindt regelmatig overleg plaats met bewonersgroepen in Heerlen en Landgraaf. Daarnaast hebben we nauw overleg met omwonenden over de herinrichting van de huidige werkterreinen. Ook kondigen we (hindergevende) werkzaamheden aan via onder andere bewonersbrieven, de projectwebsite en een digitale nieuwsbrief.

Half september hielden we in Heerlen en Landgraaf bewonersbijeenkomsten, waar veel bewoners langs kwamen om kennis te maken met het project en de betrokken teamleden. Panden die minder dan vijftig van het spoor staan kregen recent een vooropname, zodat we de bouwkundige staat van de woningen kunnen monitoren. Ook plaatsten we trillingsmeters rond de werkterreinen, waardoor we direct kunnen reageren bij eventuele overschrijdingen van de toegestane norm.

Niet alles gaat goed

Dat het in de communicatie met omwonenden soms misgaat, bleek bij de verlening van een kapvergunning in Landgraaf. Door een fout in de vergunningaanvraag werd de indruk gewekt dat we 96 bomen in de wijk Leenhof zouden kappen. In werkelijkheid waren dat er 19. De bewonersbrief over deze kapwerkzaamheden viel te laat op de mat.

Een groep bewoners maakte bezwaar tegen de vergunning. In overleg met de gemeente, een ecoloog en omwonenden hebben we de bomen stuk voor stuk nagelopen om gezamenlijk te bepalen welke bomen konden blijven staan. De bewoners stemden daarna alsnog in met de kap van de 19 bomen.

Bij jou in de buurt

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Dan kun je op een speciale website kijken wanneer wij bij jou in de buurt aan het werken zijn. Ook kun je aanmelden voor een automatische e-mailservice; je ontvangt dan bericht voordat we aan slag gaan.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers