Stand van zaken traverse Uitgeest

Nieuws

Gepubliceerd op 9 juli 2019 - Laatste update: 16 augustus 2020 15:43 uur

De gemeenteraad heeft op 27 juni ingestemd met een volledig overkapte traverse (loopbrug) met een lengte van 90 meter bij het station. De loopbrug komt naast de bestaande spoortunnel en ‘landt aan’ bij het Anna van Renesseplein. Movares werkt de komende periodein opdracht van ProRail en de gemeente drie varianten verder uit.

Om tot dit besluit te komen, is rekening gehouden met de reacties die tijdens de laatste informatieavond van ProRail en de gemeente over de aanpassingen op en rond station Uitgeest, onder de bewoners werden opgehaald.
Belangrijke onderwerpen tijdens deze avond waren het ontwerp van de traverse en de wensen ten aanzien van de bestaande tunnel onder het station. Ook over de inrichting van de openbare ruimte aan de Kleiszijde van het station werd volop gesproken. Bezoekers konden over deze onderwerpen hun ideeën en wensen inbrengen. 

Aanpassingen spooremplacement

Tijdens de druk bezochte avond presenteerden de gemeente, Movares (verantwoordelijk voor de uitwerking van de diverse ontwerpen) en ProRail de aanpassingen van het spooremplacement Uitgeest, waaronder de aanleg van een tweede middenperron. Ook komt er een keerspoor voor goederentreinen aan de noordzijde van het station en een bufferspoor langs en in het verlengde van het huidige perron 1. Op dit bufferspoor worden treinstellen geparkeerd, omdat treinen tussen de spitstijden worden ingekort.

Afweging traverse versus spoortunnel

Het doel van de avond was om zoveel mogelijk reacties van bezoekers over de ontwerpvarianten voor de nieuwe traverse en de aan de Kleiszijde aangrenzende inrichting van de openbare ruimte op te halen. De traverse gaat over het spoor en verleent straks via trappen en liften toegang tot de perrons. De toegang tot een perron via een trap/lift vanuit de huidige tunnel komt te vervallen. Daarmee heeft de tunnel alleen nog een verbindende (interwijk) functie tussen De Kleis en het Centrum. De tunnel zelf krijgt een opknapbeurt. Die opknapbeurt bestaat uit het herstel van technische gebreken en het vernieuwen van de verlichting.
Voor de traverse en opknapbeurt van de tunnel heeft het ministerie een taakstellend budget van 20 miljoen euro exclusief BTW. Daarmee moeten afwegingen worden gemaakt. Een sobere doelmatige variant voor de traverse biedt meer mogelijkheden om iets extra’s te doen bij het opknappen van de tunnel, bijvoorbeeld voor hoogwaardige verlichting. Andersom geldt dat de tunnel soberder blijft wanneer er meer geld aan de traverse wordt besteed, bijvoorbeeld door deze traverse breder te maken.

Uitkomsten en besluit

De uitkomst van de peiling toont dat de meerderheid voorkeur heeft voor de spreekwoordelijke gulden middenweg. Ook uit de gesprekken bleek dat zaken zoals sociale veiligheid, goed beheer van de tunnel even belangrijk worden gevonden als een grotere of luxer ontworpen traverse. De keuze valt op een optimaal uitgevoerde volledige overkapte traverse variant met een breedte van 4,5 tot maximale 6,5 meter.

Vervolg

In het najaar wordt een vervolg gegeven aan deze avond. Dan verwachten ProRail en gemeente op basis van het besluit drie uitgewerkte varianten te kunnen tonen. In 2020 start de planologische procedure, waar ook de resultaten van de diverse milieuonderzoeken (o.a. geluid, bodemonderzoek) deel van uitmaken. Ook daarvoor wordt een aparte inloopavond georganiseerd.

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer


De aanpassingen op en rond station Uitgeest maken deel uit van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Uiterlijk in 2028 rijden er meer treinen op het spoor tussen Alkmaar en Amsterdam. ProRail voert dit programma in samenwerking met de gemeente Uitgeest uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
 

 

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers