Start boren peilbuizen in Vught

Nieuws

2 juni 2021

Vanaf 15 juni 2021 starten aannemers VCMi en VWB met het plaatsen van peilbuizen voor het meten en bijhouden van de grondwaterstand in Vught en Helvoirt. Dit om het effect te monitoren van de twee grote bouwprojecten PHS Den Bosch-Vught en N65 Vught-Haaren op de grondwaterstand.

Monitoren grondwaterstand

Er gaan drie peilbuizen van ongeveer 25 meter en vijftien peilbuizen van vijf meter de grond in. Zo krijgen we meer en gedetailleerdere informatie over de grondwaterstanden en de stroming daarvan. Beide projecten maken wanden in de bodem die een blokkade vormen voor het grondwater. De grondwaterstroming in Vught loopt van Zuid naar Noord en de verdiepte ligging van het spoor ligt hier straks evenwijdig aan.

Uit berekeningen blijkt dat het effect van de verdiepte ligging op de grondwaterstand zeer klein is (enkele centimeters). De verdiepte liggingen van het project N65 Vught-Haaren liggen weliswaar dwars op de stroomrichting van het grondwater, maar zijn relatief kort en minder diep. Het effect hiervan op de grondwaterstroming is naar verwachting ook zeer klein. Voor beide projecten geldt dat er geen grootschalige grondwateronttrekkingen zullen plaatsvinden.

Eén Meetnet

De aannemers VCMi en VWB voeren dit uit namens Brabant Water. In een waterconvenant tussen het Ministerie van I&W, provincie Noord-Brabant, gemeente Vught, waterschap De Dommel, waterschap Aa en Maas en ProRail is afgesproken dat deze partijen een gezamenlijk grondwatermeetplan en een meetnet oprichten.

Dit doen zij om in te kunnen spelen op eventuele gevolgen voor de grondwaterstand tijdens en na de bouw van beide projecten. Deze gezamenlijke taak is bij Waterschap De Dommel neergelegd die op zijn beurt Brabant Water heeft ingeschakeld om het meetnet in te richten en bij te houden. In en om Vught zijn al diverse peilbuizen aanwezig, die al vele jaren worden gemeten. Deze worden ook in het meetplan opgenomen.

Wat merken omwonenden hiervan?

De aanleg duurt ongeveer een maand. Het aanleggen van de drie lange peilbuizen duurt een dag per peilbuis. Hiervoor plaatst de aannemer een boorinstallatie op de betreffende plek. Directe omwonenden kunnen last hebben van de geluiden van de boormachine. Wij zullen er alles aan doen dit zo beperkt mogelijk te houden. In geval van vragen of klachten kunnen omwonenden contact opnemen met ProRail. 

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers