Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

Station ’s-Hertogenbosch wordt compleet vernieuwd

Nieuws

31 maart 2023

Het station ’s-Hertogenbosch is een belangrijk knooppunt tussen Noord- en Zuid-Nederland. Door de verwachte toename van het aantal reizigers is het noodzakelijk dat de capaciteit van het station wordt vergroot. ProRail gaat daarom plannen ontwikkelen voor de gehele ov-knoop ’s-Hertogenbosch. Dat doen we samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch, de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, NS en de provincie Noord-Brabant.

Toename reizigers 

’s-Hertogenbosch is zowel regionaal als landelijk een belangrijk knooppunt, waar dagelijks veel reizigers komen. De afgelopen twee decennia is het aantal reizigers op station ’s-Hertogenbosch dan ook gestaag toegenomen. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren blijft toenemen naar 75.000 reizigers per dag. ’s-Hertogenbosch is dus een onmisbare schakel voor het openbaar vervoer.

Het is mooi om te zien hoe we een spoorse opgave hebben uitgebreid naar een gezamenlijke ambitie.

Dimitri Kruik regiodirecteur bij ProRail

Bouwplannen gemeente

Ook de bouwplannen van de gemeente ’s-Hertogenbosch zorgen voor een toename van reizigers. De gemeente heeft namelijk grote ambities voor de Bossche Spoorzone. In de periode tot en met 2030 worden er 4800 woningen gebouwd, en in de periode daarna nog eens 10.000 woningen. Het station zal dus steeds meer reizigers op moeten vangen. Dit is met het huidige station niet mogelijk is. Ook biedt het station dan niet de kwaliteit die we nastreven.

Dimitri Kruik, regiodirecteur ProRail: "Nu we gestart zijn met de verkenning naar een nieuwe ov-knoop, is het mooi om te zien hoe we een ooit spoorse opgave hebben uitgebreid naar een gezamenlijke ambitie om de Bossche ov-knoop toekomstvast te maken. En die zo de kwaliteit te geven die het verdient."

Visie op station en statiosgebied  

Om alle reizigers in de toekomst goed op te vangen, moet de capaciteit van het station flink omhoog. Daarom wordt op er op dit moment een MIRT-verkenning uitgevoerd. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

In de verkenning ontwikkelt ProRail een visie voor 2040 om het station en het aangrenzende stationsgebied (de ov-knoop) te vernieuwen. Dit doen we samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch, de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincie Noord-Brabant en NS.

Station ’s-Hertogenbosch
Station ’s-Hertogenbosch

Verbeterpunten  

Met een projectteam onderzoeken we de mogelijkheden om de capaciteit van de huidige voetgangersbrug uit te breiden. Bijvoorbeeld door deze te vervangen of te verbreden. Ook kijken we naar de mogelijkheden voor herinrichting van de voorpleinen, een vernieuwing van de stationshal en het busstation, een betere aansluiting op andere mobiliteitsvormen én goede voorzieningen voor fietsparkeren.

“Het is opvallend hoe makkelijk de samenwerking met bijvoorbeeld de gemeente in het projectteam tot stand is gekomen”, vertelt Anton Korlaar, projectmanager bij ProRail. “We vullen elkaar mooi aan en brengen ieder onze eigen expertise in om het project in goede banen te leiden. Samen willen we station ’s-Hertogenbosch ombouwen tot een levendige ontmoetingsplek waar reizigers graag komen.”

Gebiedsontwikkeling

Stations zijn niet los te zien van de verstedelijking én niet van ontwikkelingen in het Nederlandse spoornetwerk. Het zijn knooppunten waar niet alleen vervoer samen komt maar ook wonen, werken, cultuur en recreëren. Hier maken alle lagen van de bevolking gebruik van de geboden voorzieningen.

Lees meer Lees meer

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers