Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

Straat­gesprekken Vught-Noord over verbeteringen spoor­ontwerp

Nieuws

27 februari 2019

In 2018 spraken we tijdens diverse informatieavonden en gesprekken met omwonenden over het spoorontwerp in Vught-Noord. Bewoners kwamen met meerdere ideeën over alternatieve spoorontwerpen en routes voor het bouwverkeer. Naar aanleiding van deze gesprekken zijn we in samenwerking met de gemeente Vught en ingenieursbureau Arcadis het spoorontwerp verder gaan onderzoeken. Hieruit bleek dat we het ontwerp op een aantal punten konden verbeteren. Deze informatie deelden we eind oktober 2018 op twee goedbezochte informatieavonden met de bewoners van Vught-Noord.

Routes bouwverkeer verdiepte ligging

De aanleg van het verdiepte spoor gaat in Vught onvermijdelijk gepaard met een lange periode van intensief bouwverkeer. Net zo onvermijdelijk is de bijbehorende overlast voor bewoners en weggebruikers. Daarom kijken we goed naar de mogelijkheden om overlast van bouwroutes zo te beperken. Mét resultaat in Vught Noord. Hier kan het bouwverkeer in het afgezette bouwgebied achter de bouwhekken in twee richtingen rijden. Het gaat om het bouwgebied aan de oostzijde van het spoor, tussen de Loonsebaan en de N65 (evenwijdig aan de Molenvenseweg en de Pieter Bruegellaan). Door het bouwterrein zo optimaal te gebruiken, beperken we het bouwverkeer in de Loonsebaan.

Wat kan er beter?

Ook het spoorontwerp zelf is op een aantal punten verbeterd. Eén van de verbeteringen betreft de spooronderdoorgang voor langzaam verkeer bij de Loonsebaan. Aanvankelijk zou deze pas aan het eind van de bouwperiode worden opgeleverd, maar we halen de bouw naar voren. Na de aanleg van de tijdelijke sporen kunnen we direct starten met de aanleg van de onderdoorgang. Fietsers en voetgangers kunnen daardoor sneller gebruik maken van deze veilige tunnel.

Verder van de woningen

Verder onderzoek wijst uit dat de twee toekomstige buitenste sporen in Vught Noord dichter bij de bak van de verdiepte ligging gelegd kunnen worden. Dat heeft het grootste effect aan de westzijde. Hier komt het spoor verder van de woningen aan de Margrietlaan af te liggen. Ook aan de oostzijde, evenwijdig aan de Molenvenseweg en Pieter Bruegellaan, neemt de afstand van het spoor tot de woningen toe, maar in mindere mate.

Willem III-laan

Bij de Willem III-laan kunnen de tijdelijke sporen verder van de woningen komen te liggen. Dit heeft ook een gunstig effect op de ligging van de sporen in de eindsituatie. Bovendien leidt het ertoe dat het aangrenzende groen grotendeels behouden kan blijven. Het gevolg is wel dat – tijdens de bouw van de tijdelijke sporen – het bouwverkeer buiten de bouwhekken via de Willem III-laan gaat rijden.

Goed bezochte avonden

Bewoners van Vught-Noord nodigden we verspreid over twee avonden uit. Aan de hand van een presentatie zijn alle aanwezigen over de verbeteringen geïnformeerd. Tijdens de presentatie was er ruimte en aandacht voor vragen en zorgen vanuit elk woongebied. Daarna was er tijd om de wijzigingen op de kaart te bekijken en hierover met elkaar in gesprek te gaan. De hoge opkomst op beide avonden toonde aan dat de interesse in het spoorontwerp en wijzigingen groot was.

Meer informatie

De informatie die we hebben laten zien op de informatieavonden kunt u terugvinden op de PHS bibliotheek Vught.  

 

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers