Tracébesluit Meteren-Boxtel, en nu?

Nieuws

23 december 2020

In juni 2020 hebben wij u geïnformeerd over het Tracébesluit PHS Meteren – Boxtel dat ter inzage lag. Ook hebben we online informatieavonden gehouden. Hoe gaat het nu verder?

Beroep

Een aantal bewoners(groepen) en bedrijven heeft beroep ingesteld tegen het Tracébesluit bij de Raad van State. Deze beroepen gaan o.a. over nut en noodzaak van het project, de zorgen over gezondheid, geluid, trillingen, vervoer van gevaarlijke stoffen en het behoud van de platanen in ’s-Hertogenbosch. 

De Raad van State heeft deze beroepen in behandeling en communiceert hierover met de betreffende bewoners. Meer informatie over de werkwijze van de Raad van State vindt u op https://www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak. 

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers