Uitkomsten bewonersonderzoek PHS Meteren - Boxtel

Nieuws

3 maart 2021

ProRail onderzoekt jaarlijks hoe de omwonenden over de communicatie van ProRail denken. In oktober 2020 hebben wij ons jaarlijkse bewonersonderzoek laten uitvoeren langs het tracé tussen Meteren en Boxtel. Ongeveer 100 mensen hebben hieraan meegedaan.

Samengevat

De omwonenden langs het tracé Meteren – Boxtel doen al sinds 2018 mee. Uit het laatste onderzoek valt het volgende op:

  • Het rapportcijfer over communicatie steeg van een 6,2 in 2018 naar een 7,3 in 2020.
  • Omwonenden hebben sinds 2018 een steeds beter beeld gekregen van wat ProRail doet. De behoefte aan informatie lijkt iets minder te worden.
  • Het meest bekende communicatiemiddel is de bewonersbrief gevolgd door de informatieavonden en de e-mail berichtenservice over de werkzaamheden.
  • 90 procent van de omwonenden is het meest geïnteresseerd in informatie over de planning van de werkzaamheden en de te verwachten overlast.
  • De grootste ergernis is als omwonenden helemaal niets van ProRail horen.

Opmerkingen omwonenden

In het onderzoek was ook ruimte voor toelichting. De onderwerpen die daarin werden genoemd betroffen veelal het spoorgoederenvervoer, trillingshinder en geluidsoverlast. Ook vulden meerdere mensen in dat ProRail beter moet luisteren naar de omgeving.

Wat doen we met deze uitkomsten?

De cijfers laten zien dat we op de goede weg zitten, al kan het altijd nog beter. Voor de projecten PHS Zuidwestboog Meteren en PHS Den Bosch – Vught (voorheen PHS Meteren - Boxtel) betekent dit dat wij in gesprek blijven met de omgeving en die op regelmatige basis blijven informeren over de voortgang.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers