Update aanleg blusvoorziening Rotterdamse haven

Nieuws

23 februari 2022

Op 1 januari 2023 moeten de vijf goederenemplacementen in de Rotterdamse haven voldoen aan de nieuwe veiligheidsvoorschriften. Dit is nodig om met gevaarlijke stoffen te kunnen blijven rangeren. Dat betekent: het aanleggen van calamiteitenwegen en blusleidingen zodat alle vijf de emplacementen aan de vergunningseisen die door de gemeente Rotterdam zijn vastgesteld blijven voldoen. ProRail heeft mede dankzij de inzet van een blustrein ontheffing gekregen tot 1 januari 2023.

Eisen

ProRail werkt hard om de emplacementen Maasvlakte, Botlek, Europoort, Pernis en Waalhaven Zuid aan te passen. Om aan de eisen te voldoen moeten op de emplacementen calamiteitenwegen worden aangelegd en/of verbreed worden naar 4,5 meter. Ook moeten er natte ringleidingen komen met brandkranen op maximaal honderd meter van elkaar.

Start realisatie

Voor de emplacementen Maasvlakte, Botlek, Europoort en Pernis is het toegewezen budget toereikend en lijkt de planning realistisch. Dit is goed overlegd en afgestemd met de gemeente Rotterdam. In de afgelopen periode heeft ProRail bij zowel Rotterdam als het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangegeven dat, als de eis dat per 1 januari 2023 aan alle veiligheidseisen moet worden voldaan, er onvoldoende geld overblijft voor de realisatie van de brandblusvoorzieningen op emplacement Waalhaven Zuid.

De laatste weken is uitvoerig overleg gevoerd met alle betrokken partijen om te zorgen dat emplacement Waalhaven Zuid in functie blijft. We hebben met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat financiële afspraken gemaakt waardoor ProRail met de aannemer aan de slag kan. Zo kunnen we starten met de volgende fase van werkzaamheden op Waalhaven Zuid. ProRail, het ministerie en de gemeente Rotterdam zijn in gesprek over de financiering van de fase daarna en de haalbaarheid van de termijn.

Spoorgoederenvervoer moet groeien

Goede beschikbaarheid en veiligheid op de emplacementen is niet alleen groot voor de genoemde partijen. Denk aan het economisch belang in de regio en Nederland, van Rotterdam als doorvoerhaven naar Europa en het belang van duurzaam spoorgoederenvervoer. Want één goederentrein vervoert ongeveer net zo veel als 56 vrachtwagens samen. Het vervoer van goederen via het spoor moet de komende jaren groeien met 50 procent in 2030. Dat is het doel van het maatregelenpakket spoorgoederenvervoer van de overheid waaraan de sector en ook ProRail zich in 2018 heeft gecommitteerd.

Meer over de maatregelen

Veiligheid

De veiligheid voor de omgeving en voor gebruikers van de emplacementen heeft voor ProRail prioriteit. Daarom heeft ProRail het afgelopen jaar aanvullende veiligheidsmaatregelen getroffen in overleg met de gemeente Rotterdam, bijvoorbeeld de aanschaf van een blustrein. Zo hebben we ervoor gezorgd dat het voor de omgeving en vervoerders veilig is rondom en op de emplacementen.

Grote aanpassingen

Begin 2021 is gekozen voor een grote vernieuwingsslag op de emplacementen, nadat eerder alle mogelijke maatregelen waren onderzocht die als aanvulling konden worden ingezet op de bestaande brandblussituatie. Om de vereiste calamiteitenwegen aan te leggen, zou ProRail vele sporen moeten saneren. Dat staat haaks op de ambitie om meer goederen – en niet alleen gevaarlijke stoffen – per spoor te vervoeren. Daarom is in samenspraak met het ministerie en de gemeente Rotterdam gekozen om de calamiteitenwegen zoveel mogelijk buiten de emplacementen aan te leggen, op gronden die bij derden in gebruik zijn. Hier zijn grootschalige aanpassingen en intensieve samenwerkingen voor nodig, ook omdat het gebied waar de blusvoorzieningen moeten komen door het bevoegd gezag aanmerkelijk is uitgebreid vergeleken met de huidige situatie.

Om de aanpassingen binnen twee jaar te kunnen realiseren, vinden meerdere projectfasen tegelijkertijd plaats. Dit betekent meer risico’s voor de planning van deze projecten, waaronder de benodigde samenwerking met een aantal derden.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers