Update rond TROC in Den Bosch: onderzoek loopt

Nieuws

25 maart 2021

Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft eind 2020 aan ProRail gevraagd om onderzoek te doen naar een alternatieve locatie voor de trillingsreducerende ondergrondse constructie (TROC) langs de Boschveldweg.

Plantanen

De oplossing uit het Tracébesluit PHS Meteren - Boxtel leidt tot de kap van een rij markante platanen aan de Boschveldweg. ProRail laat door het ingenieursbureau Movares onderzoeken wat er technisch mogelijk is. Hierbij wordt gekeken of de TROC niet dichter bij het spoor kan komen te liggen. Dan sparen we de bomen langs de weg.

Gelijkwaardig alternatief

Movares toetst of een alternatief evenveel trillingreductie geeft als in het Tracébesluit. De gemeente laat op de alternatieve locatie een boomeffectanalyse uitvoeren. Ook in financiële zin wordt het alternatief vergeleken met de oplossing uit het Tracébesluit.

Als het onderzoek klaar is én het daarmee duidelijk is of het technisch alternatief haalbaar is, zal naar een oplossing voor de financiering van eventuele meerkosten gezocht moeten worden, voordat er een definitief besluit genomen wordt. De gemeente houdt de omwonenden en belangengroepen maandelijks op de hoogte van de voortgang.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers