Veel ambities, maar keuzes nodig

Nieuws

Gepubliceerd op 17 mei 2022

In het coalitieakkoord staat gelukkig veel ambitie voor het spoor in Nederland. ProRail draagt graag bij aan die ambities van het kabinet voor duurzaamheid, mobiliteit en woningbouw. Maar voor al deze ambitie zijn meer financiële middelen en scherpe keuzes nodig. Met name de maakbaarheid is een bron van zorg: “We kunnen veel, maar niet alles,” zegt CEO John Voppen hierover.

Groei richting 2030

De reactie op het coalitieakkoord stuurde CEO John Voppen van ProRail in een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, die de staatssecretaris heeft gedeeld met de Tweede Kamer. Dit in het kader van de uitwerking van de plannen van het huidige kabinet. Als uitvoeringsorganisatie en onafhankelijke adviseur wil ProRail graag helpen bij het inzichtelijk maken welke knelpunten en risico’s wij voorzien. We bieden het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan mee te denken over mogelijke oplossingsrichtingen.

ProRail ziet het mogelijk maken van de groeiende behoefte aan duurzame mobiliteit in Nederland als zijn grootste opgave en belangrijkste maatschappelijke bijdrage. We verwachten significante groei voor zowel het reizigers- als het goederenvervoer: de meest recente groeiverwachtingen wijzen erop dat we in 2030 klaar moeten staan voor 30% meer reizigers en 50% meer goederenvervoer in vergelijking tot 2018. Daarin zijn andere ambities van het kabinet nog niet meegenomen. Als we deze groei niet weten op te vangen op het spoor leidt dat tot knelpunten in algemene bereikbaarheid. Het huidige spoornetwerk loopt echter tegen de grenzen aan. Daarom is het goed dat extra financiële middelen beschikbaar worden gesteld.

John Voppen, CEO bij ProRail
John Voppen, CEO bij ProRail

Maakbaarheid

Maar deze middelen zijn niet toereikend. In onze brief geven we daar uitvoerige toelichting op en werken we uit hoe de maakbaarheid in het geding komt. Belangrijke kern is voor ons de ontwikkeling van het spoornetwerk. Het is noodzakelijk om het netwerk klaar te maken voor de groeiende reizigersvervoer en de groeiende vraag goederenvervoers en om de modal shift van weg en lucht naar spoor mogelijk te maken. De positie van het spoorgoederenvervoer willen we bijvoorbeeld verstevigen door langere opstelsporen te bouwen, waardoor 740 meter lange goederentreinen steeds meer mogelijk worden en de capaciteit beter benut wordt.

Ondanks de extra middelen voor beheer, onderhoud en vervanging blijft er een significant tekort om de kwaliteit en veiligheid van het spoor voor nu en de toekomst op orde te houden. Uitgaande van de beschikbare middelen maken we ons daarnaast grote zorgen over het niet kunnen uitvoeren van cruciale zaken op de middellange termijn (van nu tot zeven jaar), duurzaamheidsambities, oplossingen van knelpunten op drukke stations, enzovoort.

We kunnen veel, maar niet alles.

John Voppen CEO bij ProRail

Adviseren en vervolg

Om het gestelde ambitieniveau waar te kunnen maken is het nodig dat beschikbare middelen zo effectief mogelijk ingezet worden. Daar willen we graag in adviseren. Daarnaast stellen we voor om voor het spoor te onderzoeken welke middelen nog meer benut kunnen worden. De eerste focus moet liggen op kwaliteit van bestaand spoor: beheer en onderhoud is noodzakelijk voor het op peil houden van de conditie en veiligheid van dat spoor. Naast de robuuste basis is het nodig dat we met innovaties en digitalisering nog meer uit het huidige spoornetwerk halen. Met de sector willen we toe naar nieuwe stappen. Naast deze inzet op méér en robuust treinverkeer, adviseren we ook in toenemende mate af te wegen of we reizigers meer kunnen spreiden.

We begrijpen heel goed waar we als samenleving nu voor staan: realiseren van meer duurzame mobiliteit, zeker ook met het oog op de zo broodnodige woningbouw. We willen helpen de keuzes die gemaakt moeten worden scherp te krijgen. Wij hebben ons daar intern op voorbereid. Onze afdeling mobiliteitsontwikkeling is afgelopen jaren al bezig geweest om hier visie op te ontwikkelen. Graag zoeken we hier actief - en samen met de brede spoorsector - het gesprek en de samenwerking in op.

Lees hier de brief

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers