Veiligheid en duurzaamheid komen samen in Winterswijk

Nieuws

8 november 2021

Op maandag 8 november 2021 onthulde demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg een nieuw bord bij de Bekendelle in Winterswijk. ProRail werkt aan veiligheid en duurzaamheid in Winterswijk, samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Provincie Gelderland en de gemeente Winterswijk en Arriva.

Niet van deze tijd

Staatssecretaris Steven van Weyenberg van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: “Onbewaakte overwegen zijn niet meer van deze tijd en daarom is het zo belangrijk dat we samen met de inwoners, de gemeente Winterswijk, de Provincie Gelderland en ProRail grote stappen zetten om het spoor veiliger te maken. Het kost soms tijd om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, maar in Winterswijk lukt dat en werken we samen aan een grotere veiligheid op en om het spoor.” 

John Voppen (CEO ProRail), Wethouder Henk-Jan Tannemaat (gemeente Winterswijk), staatssecretaris Steven van Weyenberg (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en Michiel Cusell (regiodirecteur Arriva) waren aanwezig bij de onthulling

NABO-programma 

ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben samen de ambitie om voor eind 2023 alle 180 openbaar toegankelijke NABO (Niet Actief Beveiligde Overwegen) op het reizigersnet op te heffen of te beveiligen. Het opheffen en beveiligen van niet actief beveiligde overwegen in Nederland is van belang voor de veiligheid van zowel trein- als wegverkeer. Met omwonenden, wegbeheerders en (recreatieve) belangenorganisaties kijkt ProRail naar mogelijkheden om een overweg op te heffen. 

Op dit moment is de helft van alle openbare NABO aangepakt en liggen we op schema. Bij een klein aantal meer complexe NABO zijn we nog afhankelijk van derde partijen om deze binnen de planning aan te pakken. 

Het kost soms tijd om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Steven van Weyenberg staatssecretaris bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Veiligheid verbeterd 

In de afgelopen jaren zijn er drie dodelijke ongevallen op overwegen gebeurd in Winterswijk. In december 2020 is met de gemeente, provincie en belanghebbenden besloten tot uitvoering van een integraal verbeterplan. In het weekend van 9 en 10 oktober 2021 heeft aannemer Strukton het grootste deel van dit plan uitgevoerd.

Er zijn afspraken gemaakt voor vijf openbare NABO: twee ervan, bij de Veldhorstweg en de Huttenweg in buurtschap Miste, worden beveiligd met een automatische halve overwegbomeninstallatie (AHOB), de andere drie NABO worden verwijderd. Het ministerie, gemeente Winterswijk en provincie Gelderland delen de kosten van dit project.

Vier overwegen verwijderd

Door een gebiedsgerichte aanpak hebben partijen tevens besloten om tegelijk ook alle zes particuliere NABO aan te pakken. Vier particuliere overwegen zijn in oktober van dit jaar verwijderd. Eén particuliere overweg was al eerder verwijderd en één particuliere overweg wordt in het eerste kwartaal van 2022 verwijderd.

Daarnaast wordt voor de Greversweg nog een wandelbuis voorzien, maar deze NABO is al wel gesloten. Het is belangrijk om voor een groter gebied te kijken naar de onderliggende wegenstructuur. Het spoor moet geen barrière vormen. Op de juiste plekken moet een veilige kruising met het spoor zijn. Met deze aanpak is een belangrijke stap gezet in het veiliger maken van het spoor in Winterswijk. 

Ook Wim Esselink was op 8 november aanwezig in Winterswijk. Hij verloor zijn vrouw en dochter in 1993 op de NABO bij de Klandermansweg en heeft zich sindsdien sterk gemaakt voor het verwijderen van overwegen. 

Wim Esselink, die zich inzette voor verwijdering van overwegen in Winterswijk
Wim Esselink, die zich inzette voor verwijdering van overwegen in Winterswijk

Veiligheid en duurzaamheid verbonden 

In Winterswijk heeft ProRail grond aangekocht om een nieuwe verbindingsweg aan te leggen van de Veldhorstweg naar de Klandermansweg. Tussen het spoor en verbindingsweg bleef een stuk grond over. Het plan is om deze grond een duurzame invulling te geven en daarmee de natuur, samen met het naastgelegen natuurgebied Bekendelle, te verstevigen.

De beoogde invulling is het verbreden en verlengen van de bestaande houtwal, met aanleg van kleine bosschages, bomen, één of twee poelen en enkele kleine faunapassages zodat migratie plaatsvindt van verschillende diersoorten. De kamsalamander, de poel- en heikikker, boomkikker, libellen en vlinders profiteren hiervan. De aangekochte grond tussen Veldhorstweg en Klandermansweg blijft voorlopig eigendom van ProRail. Bekeken wordt of het terrein op termijn in onderhoud bij een natuurorganisatie kan worden ingebracht.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers