Verbeterklus Elst met dronebeelden

Nieuws

11 december 2019

Vanaf juli werkt ProRail in opdracht van gemeente Overbetuwe met aannemer Heijmans aan het project “Elst Noord Spoorkruisingen”. Dit project beoogt de doorstroming van het wegverkeer bij de huidige spoorwegovergangen in Elst aan de 1e Weteringsewal en de Rijksweg-Noord te verbeteren. In de huidige situatie zijn beide overgangen door passerende treinen namelijk vaak gesloten. Hierdoor staan wegverkeer en hulpdiensten vaak lang te wachten. Door de overgangen te vervangen door een viaduct en een onderdoorgang verbetert de doorstroming, wordt Elst beter bereikbaar en tevens een stuk veiliger.

Bekijk: Dronebeelden Spoor Elst: Aanleg viaduct en onderdoorgang

Betere, veilige doorstroming

Met 24 treinen per uur zijn de overgangen in de 1e Weteringsewal en Rijksweg Noord vaak gesloten. De slechte doorstroming van het verkeer wordt hierdoor een steeds groter knelpunt. Buurtbewoners krijgen meer overlast door geluid en fijnstof.

Ook is het levendige winkelgebied van Elst bij verkeersdrukte minder goed bereikbaar. Om deze knelpunten op te lossen pakt gemeente Overbetuwe in samenwerking met ProRail, de provincie Gelderland en het ministerie van IenW deze twee spoorwegkruisingen aan. Dit geldt ook voor de wegen naar de spoorkruisingen toe. Bij de 1e Weteringsewal komt een viaduct over het spoor en bij de Rijksweg-Noord een onderdoorgang.

Voorbereiding bouw viaduct 1e Weteringsewal (Dijkakkers)

Voordat de situatie in Elst is verbeterd, worden eerst diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Zo zijn vanaf juni bouwkundige opnamen gedaan van woningen in de directe buurt van de werkzaamheden, vele kabels en leidingen verlegd en nieuwe verbindingswegen gemaakt. In een treinvrije periode van enkele dagen in oktober heeft ProRail ter plaatse van de 1e Weteringsewal de bovenleiding over enkele honderden meters verlaagd. Dit was nodig om het nieuwe viaduct zo laag mogelijk te kunnen bouwen zodat de toeritten voor het wegverkeer niet te steil worden.

Afgelopen week heeft Heijmans langs het spoor aan de 1e Weteringsewal een nieuwe duiker gebouwd. Deze betonnen koker zorgt er voor dat de afwatering van de huidige spoorsloot straks onder het viaduct kan doorstromen. Aankomende weken voert de aannemer zand aan waarop vervolgens het viaduct wordt gebouwd.

Begin 2020 start de aannemer met de eerste werkzaamheden voor de bouw van de onderdoorgang in de Rijksweg Noord.

Meer weten? Kijk op de projectwebsite van Elst Noord Spoorkruisingen of www.prorail.nl/projecten/elst-noord-spoorkruisingen

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers