Elst - Noord Spoorkruisingen

De spoorovergangen aan de Rijksweg Noord en de 1e Weteringsewal in Elst zijn een groot deel van de tijd dicht door het treinverkeer tussen Arnhem en Nijmegen. Hierdoor staan fietsers en automobilisten, maar soms ook hulpdiensten, vaak te wachten voor gesloten bomen. Omdat ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in de toekomst meer treinen willen laten rijden over dit spoor, wordt de doorstroming van het verkeer een knelpunt.

Om dit op te lossen pakken we samen met de gemeente Overbetuwe en de provincie Gelderland deze twee spoorovergangen aan. En dit geldt ook voor de wegen naar de spoorkruisingen toe. Bij de 1e Weteringsewal komt een viaduct over het spoor en bij de Rijksweg Noord een onderdoorgang.

Project Elst Noord Spoorkruisingen

De bouw van de tunnel in de Rijksweg Noord en het viaduct over de 1e Weteringsewal horen bij het project Elst Noord Spoorkruisingen. Dit project bestaat uit drie deelprojecten met veel onderlinge raakvlakken zoals planning, fasering en verkeers- en veiligheidsmaatregelen. De gemeente Overbetuwe is de opdrachtgever en samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook de financier van het project.

Samen veilig doorwerken

Bij de werkzaamheden tijdens de coronacrisis volgen de aannemers van ProRail het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ dat door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de bouw- en technieksector is vastgesteld. ProRail is voortdurend in gesprek met spooraannemers om te kijken hoe de werkzaamheden aan het spoor zoveel mogelijk en zo veilig mogelijk door kunnen gaan. Daarbij kijken we samen naar de inzet van personeel, aanvoer van materieel en de tijdige levering van hygiënische middelen.

Planning

In juli 2019 is de aannemer begonnen met werkzaamheden aan de aansluitende wegen en de kruisingen aan de oostzijde van het spoor. Tegelijkertijd startte de aannemer van het viaduct bij de 1e Weteringsewal met het verlagen van de bovenleiding. Inmiddels werkt de aannemer ook aan de onderdoorgang in de Rijksweg Noord. Van 19 tot 23 augustus wordt gewerkt aan de nieuwe onderdoorgang in de Rijksweg Noord en het viaduct bij de 1e Weteringsewal. Hierdoor is geen treinverkeer mogelijk tussen Arnhem en Nijmegen en Elst en Tiel.

Het laatste nieuws

Werkzaamheden in Elst van 19 tot 24 augustus

Luchtfoto werkzaamheden 1e Weteringsewal
In opdracht van gemeente Overbetuwe en ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voeren ProRail en aannemers Heijmans, Strukton en Mobilis-Hegeman van woensdag 19 augustus vanaf 19:00 uur tot maandag 24 augustus 05:00 uur diverse werkzaamheden uit bij de nieuwe onderdoorgang Rijksweg-Noord en het viaduct bij de 1e Weteringsewal in Elst. Door deze werkzaamheden is er geen treinverkeer mogelijk tussen Arnhem Centraal en Nijmegen en tussen Elst en Tiel.
Gepubliceerd op

Particuliere overwegen Elst afgesloten

Anne Zwiers en bouwteam voor particuliere overweg
Anne Zwiers, directeur Overwegen ProRail in bijzijn van o.a. Dennis van den Bos (projectmanager gemeente Overbetuwe) en Rudi van der Borgt (projectmanager ProRail) bij de te verwijderen particuliere overweg. Foto's Stefan Verkerk
ProRail sloot in de vroege ochtend van zondag 15 juni twee particuliere, niet beveiligde overwegen af op boerenerven in de gemeente Elst. Het spoor oversteken kan nog steeds, maar dan via nieuw aangelegde alternatieve routes. De veiligheid is hiermee enorm gediend.
Gepubliceerd op

Meer weten?

Kijk op de projectwebsite van Elst Noord Spoorkruisingen.

Overzichtskaarten

Nog meer weten? Bekijk deze overzichtskaarten voor een beter beeld: een luchtfoto en een plattegrond met daarop aangegeven de werkzaamheden.

Contact

Heb je een vraag of een klacht? Neem dan contact op met onze afdeling Publieksvoorlichting. Zij helpen je graag verder.