Verleggen kabels en leidingen in Vught

Nieuws

21 december 2022

Vanaf maandag 16 januari 2023 worden kabels en leidingen rond de overweg in de Loonsebaan in Vught verlegd. De gemeente Vught start aansluitend met het aanpassen van de riolering. Beide is nodig om het spoor gedeeltelijk verdiept aan te leggen. De direct omwonenden hebben een brief ontvangen van ProRail over de werkzaamheden.

Verdiept spoor

In het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Den Bosch – Vught doen we aanpassingen aan het spoor om meer reizigers- en goederentreinen te kunnen laten rijden. Onderdeel van het project is de aanleg van een gedeeltelijk verdiept spoor in Vught. Voordat we dit kunnen aanleggen, moeten we de ondergrond vrij maken van kabels en leidingen.

Wat gaat er precies gebeuren?

Stap 1

Vanaf 6 januari beginnen we met het inrichten en in gebruik nemen van opslagterrein door de aannemer Van der Steen namens Brabant Water en Enexis, op het terrein van de sportschool op de hoek van de Pieter Bruegellaan en Molenvenseweg.

Stap 2

Vanaf 16 januari tot en met medio april 2023 wordt de waterleiding van Brabant Water aangepast en de elektriciteitskabels en gasleidingen van Enexis verlegd. Ook telecombedrijven verleggen kabels. Dit gebeurt op een strook langs het spoor bij de Isabellastraat, de Molenvenseweg richting Pieter Bruegellaan, Willem III-laan, Kampdijklaan, Loonsebaan. 

Stap 3

Vanaf april 2023 tot en met juli 2023 verlegt de gemeente Vught de riolering en legt daarna de weg en de parkeerplaatsen weer aan. Dit gebeurt op de Verlengde Kampdijklaan, Willem III-laan, Kampdijklaan, Loonsebaan, Isabellastraat, Victorialaan, Wilhelminalaan en Molenvenseweg.

Bouw van de verdiepte ligging

Om in de toekomst meer treinverkeer mogelijk te maken tussen Den Bosch en Vught past ProRail het spoor aan. Er komt een vierde spoor tussen Den Bosch en Vught Noord en in Vught leggen we de twee sporen richting Eindhoven verdiept aan. Omdat er meer (goederen)treinen gaan rijden en de bouw zo’n zeven jaar gaat duren, is het project PHS Den Bosch – Vught een ingrijpend project voor de omgeving.

Bouwhinder voor de omgeving is niet te voorkomen maar ProRail doet er alles aan om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Om mogelijke geluids- en trillingshinder tegen te gaan, komen er op diverse plekken geluidschermen langs het spoor of een trillingswerende wand in de grond. Op dit moment bereiden we de bouw van het tijdelijk spoor voor. De verdiepte ligging van de sporen geeft uiteindelijk een grote verbetering voor de leefbaarheid in Vught.

Verdiepte ligging spoor

Tussen Meteren en Boxtel gaan meer reizigers- en goederentreinen rijden. Daarom bouwen wij een vierde spoor tussen ’s-Hertogenbosch en Vught, met een vrije kruising bij Vught. Dit project maakt onderdeel uit van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS).

Lees meer over dit project Lees meer over dit project

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers