Verzakkingen in het Zeeuwse spoor aangepakt

Nieuws

15 februari 2024

De laatste onderhoudstrein reed afgelopen weekend over de Zeeuwse lijn. Daarmee zijn alle snelheidsbeperkingen, op één na, opgelost. ProRail neemt maatregelen voor de korte en middellange termijn om eenzelfde situatie in de toekomst te voorkomen en om de waterafvoer op de Zeeuwse lijn te verbeteren.

Wat hebben we gedaan?

Eind november 2023 ontdekten machinisten verzakkingen op de Zeeuwse lijn. Dit leidde tot een onmiddellijke snelheidsbeperking van 40 km/u en een dienstregeling met slechts twee treinen per uur. Deze situatie verraste ProRail, omdat een eerdere meting in november geen grote afwijkingen had aangetoond. De overmatige regenval van die maand, met een landelijk gemiddelde van 177 mm - twee keer zo hoog als normaal - verergerde de situatie. Dit kwam vooral vanwege de slechte afwatering van de kleilaag waarop het spoor in Zeeland rust.

Uit metingen bleek dat op enkele locaties de spoorstabiliteitsnormen werden overschreden. Om dit te verbeteren, heeft de aannemer een stopmachine ingezet. Na overleg met reizigers en goederenvervoerders werden tien extra onderhoudsnachten gepland. De aannemer bracht extra personeel en materieel van andere locaties over naar Zeeland. Deze inzet resulteerde in een snelle oplossing voor veel verzakkingen, waardoor op dinsdag 19 december weer een normale dienstregeling mogelijk was. De resterende verzakkingen werden in januari verholpen.

Langdurige oplossingen zoeken

Regiodirecteur Dimitri Kruik: "De recente inspanningen hebben de kwaliteit van het Zeeuwse spoor verbeterd. We vinden het erg vervelend dat er zoveel hinder is geweest voor de Zeeuwse reiziger, maar zijn blij dat onze aannemer zo snel mogelijk het hele spoor met stopinzetten heeft verbeterd. We willen nu innovatieve technologieën inzetten en maken een plan voor langdurige oplossingen. Daarmee streven we ernaar om goede prestaties van het spoor te borgen."

In overleg met ProRail gaat aannemer VolkerRail een pilot doen met de plaatsing van sensoren in het spoor om verzakkingen eerder te kunnen signaleren. Ook gaat de aannemer de stopmachine met grotere regelmaat inzetten voor preventief liggingsonderhoud.

Onderzoek baanstabiliteit

ProRail heeft ingenieursbureau Movares ingeschakeld om samen met onze vakdeskundigen onderzoek te doen naar de baanstabiliteit van de Zeeuwse lijn. Hiervoor worden onder meer proefboringen gedaan en wordt een Georadar ingezet. De eerste resultaten verwachten we dit jaar en nemen we mee in het dagelijks onderhoud en geplande projecten om te bepalen of er bijvoorbeeld extra drainage nodig is.

Lees hier meer over baanstabiliteit: Lees hier meer over baanstabiliteit:

Spoorvernieuwingen

De komende jaren staan er meerdere vernieuwingen van het spoor op de agenda. We gaan onder meer op diverse locaties drainage aanbrengen, het spoorlichaam verbeteren en spoorstaven, ballast en dwarsliggers vernieuwen. Op een aantal plaatsen waar we het spoor gaan vernieuwen brengen we een zandlaag aan tussen de klei en het spoor om de afwatering te verbeteren. Indien nodig en mogelijk nemen we extra maatregelen wanneer resultaten van het onderzoek van Movares naar de baanstabiliteit daartoe leiden. Ook vernieuwen we in 2025 delen van de bovenleiding en componenten van de energievoorziening. Dit alles moet leiden tot minder storingen en meer reiscomfort voor de Zeeuwse reizigers.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers