Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Voortgang studie PHS Nijmegen

Nieuws

20 juli 2020

In januari 2019 hebben ProRail en Gemeente Nijmegen de omgeving geïnformeerd over de plannen voor PHS Nijmegen en de stationsomgeving. Door het Coronavirus was het niet mogelijk in de eerste helft van dit jaar opnieuw een informatiebijeenkomst te organiseren. Daarom valt deze week een informatiebrief op de mat bij zo’n 4000 omwonenden om hen te informeren over de voortgang van de studie.

De planologische procedure

Voor ProRail kan starten met de bouw van het PHS-project in Nijmegen, moeten we dit planologisch goed regelen. Dit doen we door het opstellen van het  zogenaamde Tracébesluit (TB) en de Milieueffectrapportage (MER). In het TB beschrijven we de ligging van de nieuwe sporen, de aanpassingen van het station en het opstelterrein en alle maatregelen die nodig zijn om het project te kunnen bouwen (zoals werkterreinen). In de Milieueffectrapportage (MER) beschrijven we de milieugevolgen van deze (infrastructurele) aanpassingen zoals geluid, trillingen, ecologie en een milieukundig bodemonderzoek.

Medio 2021 zijn we zover dat we het (ontwerp) Tracébesluit (OTB) en de MER kunnen publiceren. Belanghebbenden kunnen dan een zienswijze indienen.  We organiseren een informatiebijeenkomst, als dit kan volgens de dan geldende RIVM-richtlijnen. .

Meer opstelcapaciteit

We zijn een slag verder met het ontwerp. Inmiddels is duidelijk geworden dat er in Nijmegen extra opstelcapaciteit nodig is op het terrein nabij Wolfskuil. Een belangrijke voorwaarde voor het rijden van meer treinen in Nederland is namelijk dat treinen ’s nacht op logische plekken kunnen worden geparkeerd en (van binnen) worden schoongemaakt. De opstelcapaciteit is uitgebreid van 42 naar 67 bakken  (één trein bestaat uit 4 tot 12 bakken). Deze uitbreiding van opstelcapaciteit kan op eigen terrein plaatsvinden.

Westzijde station

Ook is het ontwerp van de westelijke stations-toegang verder uitgewerkt. Er komt een beheerde inpandige fietsenstalling met 3000 plaatsen onder een verhoogd voorplein. Dit voorplein sluit aan bij de vastgoedontwikkeling van het voormalige UWV-gebouw. Een nieuwe snelfietsroute aan de westzijde en de aanpassing van de vijf-sprong (bij de Krayenhofflaan) moeten er voor gaan zorgen dat fietsers het station goed kunnen bereiken. De gemeente is in de lead voor de stationsomgeving en zij betrekken bewoners bij de verdere uitwerking van de plannen.

Dit is een impressie van de westelijke entree. De komende maanden wordt het ontwerp verder uitgewerkt
Dit is een impressie van de westelijke entree. De komende maanden wordt het ontwerp verder uitgewerkt

Impressie van de westelijke entree. De komende maanden wordt het ontwerp verder uitgewerkt

Ambities voor de centrumzijde van het station

De gemeente Nijmegen heeft ook ambities voor verbetering van de centrumzijde van het station. Samen met partners Provincie Gelderland, NS Stations en ProRail vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden en financiering.  Wilt u meer weten over deze ambities, kijk dan eens op de https://www.nijmegen.nl/over-de-gemeente/dossiers/dossier-stationsgebied/.

.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers