Wat zou jij doen met 1,6 miljard?

Nieuws

15 maart 2024

Over de plannen voor de spoorlijn tussen Leiden en Dordrecht (de Oude Lijn), kan iedereen die dat wil vanaf 14 maart tot 30 april meedenken. Dit kan online via raadplegingoudelijn.nl. Je kan daar ook meedenken over de inrichting van de stationsgebieden van Leiden, Den Haag Laan van Nieuw Oost Indië, Schiedam en Dordrecht.

Op de stoel van een bestuurder

De uitkomsten van de raadpleging leveren een scherp beeld op van voorkeuren, gemeenschappelijke waarden en zorgen van inwoners. Deze resultaten gebruiken bestuurders bij de keuzes die zij over de Oude Lijn en de stationsgebieden gaan maken.

Op donderdag 14 maart hebben Helga Cuijpers, regiodirecteur Randstad Zuid bij ProRail, en Ashley North, wethouder gemeente Leiden, de online raadpleging geopend. Enkele studenten van de Universiteit Leiden vulden de raadpleging in. Zij vonden het heel interessant om eens op de stoel van een bestuurder te zitten.

Waardevolle input

ProRail is blij met de online raadpleging. Helga Cuijpers: “ProRail vindt het heel belangrijk om inwoners en reizigers nu al te betrekken bij de plannen. Zij weten wat er speelt in hun leef- en werkomgeving en we horen graag hoe zij de toekomst van de Oude Lijn voor zich zien. In de online raadpleging kunnen zij aangeven welke waarde ze hechten aan bepaalde keuzes. Dat is waardevolle input voor bestuurders.”

Met een zogenaamde Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) zijn de keuzes die de overheid moet maken voor de Oude Lijn en de stationsgebieden zo goed mogelijk nagebootst. Inwoners krijgen verschillende dilemma’s voorgelegd. Daarbij worden ze bewust gemaakt van de kosten: moeten we nieuwe stations bouwen? De frequentie van sprinters verhogen? Of juist de fietsverbindingen naar de stations verbeteren? Moeten we in de stationsgebieden vooral ruimte maken voor fietsers en voetgangers? Of juist voor groenvoorzieningen? Of voor woningen en kantoren?

ProRail-regiodirecteur Helga Cuijpers (rechts) en Ashley North, wethouder gemeente Leiden, geven het startsein
ProRail-regiodirecteur Helga Cuijpers (rechts) en Ashley North, wethouder gemeente Leiden, geven het startsein

Het vooruitzicht

De Zuidelijke Randstad groeit de komende jaren fors. Er komen 170.000 woningen en 85.000 arbeidsplaatsen bij in de steden langs de Oude Lijn zoals Leiden, Den Haag, Delft, Schiedam, Rotterdam en Dordrecht. Het is belangrijk dat deze nieuwe woon- en werkgebieden goed ontsloten worden met het ov.

Daarom investeren Rijk en Regio 1,6 miljard in de Oude Lijn en het ontsluiten van woningbouwlocaties om de Oude Lijn. Eind 2024 nemen Rijk en Regio de eerste beslissingen over de Oude Lijn en daar worden de uitkomsten van de raadpleging bij gebruikt. De verwachting is dat de eerste resultaten voor de zomer openbaar worden gemaakt.

Aanvulling

De online raadpleging is een aanvulling op de participatiebijeenkomsten voor de deelstudies City-Sprinter en Nieuwe Stations in de MIRT-verkenning Oude Lijn. Klik op onderstaande knop voor meer informatie of kom in april naar de bijeenkomsten.

Lees over dit project Lees over dit project

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers