Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

Werkzaamheden bij Herfte nu ook uit de startblokken

Nieuws

16 januari 2019

2019 Is NoorderSpoort in opdracht van ProRail op verschillende locaties van het spoor tussen station Zwolle en Herfte gestart met werkzaamheden in voorbereiding op de spoorverdubbeling en de bouw van de dive-under bij Herfte. In september 2018 was NoorderSpoort al gestart met de vernieuwing van de opstelsporen bij Windesheim dat geheel wordt vernieuwd en voorzien van een vloeistofdichte folie ter bescherming van het drinkwater. De aannemer bereidt het werkgebied nu dus uit richting Herfte.

Een nieuw jaar dus nieuwe ontwikkelingen op het spoor in Zwolle. De feitelijke verdubbeling van het spoorgedeelte tussen station Zwolle en Herfte van twee naar vier sporen en de bouw van een dive-under bij Herfte komt nu steeds dichterbij. Ook de bestaande wegviaducten vanaf de Hortensiatunnel en de spoorbruggen over het water richting Herfte worden aangepast aan de nieuwe situatie. Een ingrijpende klus waar de omgeving, reizigers en ook het wegverkeer op het bedrijventerrein Marslanden tijdelijke hinder van zal ondervinden.

Werk omgeving Ceintuurbaan

In het eerste kwartaal van 2019 bouwt NoorderSpoort tijdens werkdagen tussen 07:00 en 19:00 uur tijdelijke in- en uitvoegstroken bij het viaduct in de Ceintuurbaan. Deze stroken zijn nodig om de tijdelijke bouwweg naar Herfte te bereiken waar de aannemer vanaf april een dive-under bouwt. Ook komt er een tijdelijke hulpbrug over de Ceintuurbaan (zoals de aannemer dat ook heeft gedaan bij de Koggetunnel op Hanzeland) zodat het bouwverkeer via die brug weer kan invoegen op de Ceintuurbaan. De bouwweg die circa twee jaar nodig is, voorkomt dat dit bouwverkeer via de bestaande wegen in Herfte rijdt zodat bouwhinder in die omgeving zoveel mogelijk wordt voorkomen. Naast de bouw van het verdubbelde spoor en de dive-under bij Herfte dient de bouwweg ook voor de vernieuwing van de spoorbrug over het Almelose kanaal en de Zalnese Wetering.

Om de in- en uitvoegstroken te maken heeft de aannemer in afstemming met de gemeente verkeersmaatregelen getroffen. Zo worden rijstroken op de Ceintuurbaan buiten de spits afgezet om werkruimte te creëren. Omdat dit buiten de spits plaatsvindt ervaart het reguliere verkeer op de Ceintuurbaan minder hinder.

Planning

Periode Aard werkzaamheden
Januari t/m februari Voorbereidend werk zoals opschoonwerkzaamheden, grondaanvoer, egaliseren, aanpassing groen
14 t/m 25 januari Aanleg tijdelijke in- en uitvoegstrook aan zuidoostzijde Ceintuurbaan + verleggen fietspad
11 t/m 22 februari Plaatsen hulpbrug over tunnel Ceintuurbaan en bouwen fundering hiervoor
11 februari t/m 1 maart Aanleg tijdelijke in- en uitvoegstrook aan noord- en zuidwestzijde Ceintuurbaan
22 februari van 19u - 24u Plaatsen hulpbrug over tunnel Ceintuurbaan; inhijsen van brugonderdelen. De Ceintuurbaan wordt gedurende deze periode geheel afgesloten.

 

Werk omgeving Hortensiastraat - Mimosastraat

In de omgeving van de Horteniastraat en Mimosastraat start NoorderSpoort vanaf maandag 21 januari met de uitvoering van werkzaamheden langs het spoor in voorbereiding op de bouw van een extra spoorbaan. Ook past de aannemer de Hortensiatunnel aan en bouwt hij een extra baanlichaam van grond waarop het nieuwe spoor wordt gebouwd. Om dit werk uit te voeren heeft de aannemer ruimte en een werkterrein nodig. Om dit werkterrein te bereiken bouwt hij een inrit voor bouwverkeer ter hoogte van de Deventerstraatweg.

Planning

Periode Aard werkzaamheden
21 januari t/m medio februari Voorbereidend werk zoals kabels en leidingen, bomenkap en aanpssing groen, aanleg tijdelijke inrit voor bouwverkeer bij de Deventerstraatweg
voorjaar 2019 - najaar 2020 Bouw extra baanlichaam voor nieuw spoor, opbouw nieuw spoor en verleggen bestaand spoor
Eind 2019 / najaar 202 Bouw extra spoordek over Hortensiatunnel

 

Bouwhinder

Om ter hoogte van de Mimosastraat en Hortensiastraat te kunnen bouwen heeft de aannemer in afstemming met de gemeente een bouwroute vastgesteld. Het vrachtverkeer rijdt in de bouwperiode door de Hortensiastraat, Primulastraat en de Mimosastraat. Dit gebeurt op werktijden (op maandag tot en met vrijdag en incidenteel op zaterdag) tussen 07:00 uur en 19:00 uur.

 

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers