Wijziging werkzaamheden station Tilburg

Nieuws

20 november 2023

ProRail stelt een deel van de spoorwerkzaamheden op station Tilburg uit. Het vervangen van de oude seinen door nieuwe seinen is niet mogelijk. Dit komt door problemen met de goedkeuring van nieuwe seinen, waardoor we deze nog niet kunnen gebruiken. In verband met beperkte beschikbare werktijd op het spoor, gaat dit naar verwachting tot 2026 duren.

Werkzaamheden Tilburg 2024

In het voorjaar van 2024 kunnen we geen nieuwe seinen plaatsen in Tilburg. Wel werken we ondertussen door aan het afbouwen van het vierde perron. Deze wordt in 2024 afgebouwd, maar pas op een later moment in gebruik genomen. Voor nu en in 2024 heeft dit geen invloed op de dienstverlening aan reizigers en goederenvervoer. Wat het precies betekent voor de periode daarna wordt op dit moment in kaart gebracht.

Komend voorjaar stonden er naast het werk aan seinen nog meer werkzaamheden gepland. We zijn op dit moment nog aan het bekijken wat het betekent voor de overige werkzaamheden, zoals werkzaamheden aan perron 1 en aan de trappen.

Uitvoering resterende werkzaamheden

Het vervangen van de seinen en bijbehorende spooraanpassingen is een grote klus. We moeten een zorgvuldige puzzel leggen om op zoek te gaan naar een nieuw geschikt moment. Van invloed hierop zijn de periodes waarin gewerkt wordt aan het derde spoor in Duitsland.

In die periodes worden namelijk goederentreinen omgeleid, deels via de Brabantroute (de route tussen Kijfhoek – Dordrecht – Venlo, waar Tilburg op ligt. Dit betekent dat er dan op dit traject geen grootschalig werk uitgevoerd kan worden. Op dit moment ziet het er naar uit dat het tot 2026 duurt, voordat we de resterende werkzaamheden in Tilburg kunnen uitvoeren.

Het probleem met de nieuwe seinen

De nieuwe seinen zijn vooralsnog niet goed genoeg zichtbaar voor machinisten. De oude seinen zijn significant groter dan de nieuwe seinen. Daarom moeten controles op zichtlijnen opnieuw worden uitgevoerd en zijn er situaties waarbij de seinen op een andere locatie geplaatst moeten worden.

Lees hier meer: Lees hier meer:

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers