Wijzigingen in ontwerp nieuw station Ede-Wageningen

Nieuws

Gepubliceerd op 16 september 2019 - Laatste update: 16 augustus 2020 15:57 uur

Eind vorig jaar is de aanbesteding voor het nieuwe station Ede-Wageningen afgebroken. Er zijn geen inschrijvingen binnen budget ontvangen, waardoor niet tot gunning kon worden overgegaan. Er moet daarom een nieuwe aanbesteding gestart worden, hetgeen tot vertraging en meerkosten leidt.

Nieuwe aanbesteding

Het Bestuurlijk Overleg (bestaande uit de Provincie Gelderland, het ministerie van I&W, NS, ProRail en de gemeente Ede) heeft de projectorganisatie verzocht om bij een nieuwe aanbesteding bezuinigingen door te voeren, om de meerkosten zo beperkt mogelijk te houden. De projectorganisatie heeft deze de afgelopen maanden in het ontwerp verwerkt. Na goedkeuring van het Bestuurlijk Overleg kan een nieuwe aanbesteding met deze ontwerpwijzigingen worden voorbereid.

Kostenbesparingen

Een eerste kostenbesparing is het verminderen van de hoeveelheid glas in de sporenkap. Glas is namelijk niet alleen zwaar, maar ook duur. De architect heeft de overkappingen ontworpen met het idee van een bladerdak in gedachten. Dit manifesteert zich in de niveauverschillen van de overkappingen. Door nu ook te variëren met glazen en gesloten delen ontstaat een meer divers en ook steeds wisselend lichtbeeld, met steeds andere schaduwpatronen op de grond. Dit is gelijk aan de steeds wisselende lichtval door een bladerdak.

Een tweede kostenbesparing zit hem in het laten vervallen van een deel van de luifel. Het betreft hier het deel van de luifel boven de winkels aan de westzijde van het stationsgebouw tussen de toren en de hoofdentree. Deze hoofdentree (oost tunnel) komt daardoor prominenter in het zicht en er komen steunpilaren te vervallen.

Een derde aanpassing die wordt voorgesteld is het laten vervallen van de toegang tot de perrons vanuit de westelijke stationstunnel. Hierdoor kan deze onderdoorgang vereenvoudigd worden.   

Eerder ontwerp

In een eerder ontwerp waren er fietsenstallingen aan de zuidzijde van de west-tunnel bedacht. Via deze tunnel konden fietsers snel, met een zo kort mogelijke loopafstand naar de stalling, van en naar de fietsenstalling komen. In het huidige ontwerp is deze fietsenstalling (gratis & bewaakt) in het stationsgebouw gepositioneerd, waarmee de korte looproutes al gewaarborgd zijn en de toegang tot de perrons vanuit de west-tunnel niet meer noodzakelijk is. Recent onderzoek toont aan dat het aantal reizigers dat verder gebruik gaat maken van deze toegang zeer beperkt is.
Definitieve besluitvorming over de kostenbesparingen vindt binnenkort nog plaats.

Planning

De eerste fysieke voorbereidingen starten in 2020. Naar de huidige inzichten kan vanaf eind 2023 gebruik gemaakt worden van het nieuwe station. Daarna is men nog een jaar bezig met afrondende werkzaamheden.

Meer over:

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers