Wild over natuurbrug Asselsche Heide

Nieuws

22 maart 2019

De eerste sporen van wild zijn er al te vinden: de natuurbrug op de Asselsche Heide is klaar. Donderdag vond de opening plaats. Topman Pier Eringa toont zich trots: 'samen met aannemer Dura Vermeer, collega's, omwonenden en het Kroondomein is dit een succes geworden. Heel mooi voor de treinen én voor het wild!'

Schapen over de brug

De opening vond plaats door een kudde schapen die als eerste symbolisch de brug overstaken. De schapen werden losgelaten door de betrokken bestuurders: Pier Eringa, CEO ProRail, Arno Willems, directeur Kroondomein Het Loo. Roelant Veldboer, directeur Dura Vermeer Infra Regio Oost en Peter Drenth, gedeputeerde provincie Gelderland. Het terrein van de natuurbrug is vanaf nu beschermd gebied. Getuige de sporen van edelherten en zwijnen weten dieren de brug al te vinden. Ook amfibieën en insecten zoals het vliegend hert kunnen profiteren. 

Gebouwd in razend tempo

In juni 2018 startte de bouw van de natuurbrug. In december 2018 zijn de liggers over de sporen geplaatst en begin maart 2019 is de bouw afgerond. 

Verbinding van Noord- en Zuid-Veluwe

De Veluwe wordt doorkruist door het spoor tussen Amersfoort en Apeldoorn. Het spoor loopt dwars door de Asselsche Heide en vormt een barrière voor dieren. ProRail heeft een natuurbrug over het spoor gebouwd, zodat de dieren veilig van de ene kant naar de andere kant kunnen. Samen met andere natuurbruggen in dit gebied zorgt de natuurbrug Asselsche Heide ervoor dat Noord- en Zuid-Veluwe weer aan elkaar verbonden worden.

Bekijk: “Hier waren veel aanrijdingen met dieren”

Van edelherten tot insecten

In het gebied komen edelherten, reeën en wilde zwijnen voor, maar ook diverse kleine zoogdieren en een groot aantal reptielen, amfibieën en insecten. Met de aanleg van een natuurbrug is het leefgebied vergroot en kunnen dieren zich beter verspreiden en voortplanten. De natuurbrug is nu nog kaal. Het is de bedoeling dat de brug uiteindelijk wordt begroeid door heidevegetatie. 

Ontsnipperen van natuurgebieden

De natuurbrug op de Asselsche Heide is één van de natuurbruggen die vanuit het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) is gebouwd. Met de bouw en het intensieve gebruik van spoorwegen, vaarwegen en autowegen zijn natuurgebieden in de afgelopen decennia versnipperd geraakt. Daardoor hebben dieren en planten soms een onnatuurlijk klein leefgebied.

voor en na
voor en na

Natuurbruggen en tunnels

Het MJPO is een samenwerking van het Rijk, de provincies en ProRail. Er zijn zo’n 215 knelpunten – plekken waar leefgebieden doorsneden worden - in kaart gebracht, waarvan 79 rondom het spoor. ProRail werkt aan het oplossen van die spoorknelpunten. Zo leggen we bijvoorbeeld natuurbruggen en tunnels voor dieren en planten aan.

Waar nog meer?

Vorig jaar openden we vanuit ProRail al de natuurbruggen bij Kootwijkerzand en Duinpoort. Later dit jaar openen we ook natuurbrug De Mortelen, vlakbij Eindhoven. Daarnaast komen er nog natuurbruggen over het spoor bij Hilversum en Nijverdal.  

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers