Spooronderhoud / PGO

In Nederland ligt ruim 7.000 km spoor. Dit spoor moet betrouwbaar en in goede conditie blijven voor reizigers en vervoerders. Goed onderhoud is daarbij van groot belang. Het kleinschalig spooronderhoud in Nederland werd traditioneel uitgevoerd door 4 erkende spooraannemers met vaste onderhoudsgebieden. Grote vernieuwingstrajecten en onderhoudsprogramma’s worden apart aanbesteed.

Prestatiegericht onderhoud

Voorheen werden onderhoudscontracten onderhands gegund aan een van de onderhoudsaannemers. In de contracten schreef ProRail voor welke inspanning de aannemer moest leveren. De nieuwe contracten worden openbaar aanbesteed. Alle erkende spooraannemers mogen meedoen aan de aanbesteding. In de nieuwe contracten wordt niet langer de inspanning voorgeschreven, maar de verlangde prestatie. Hiermee wil ProRail de omslag maken naar pro-actief onderhoud, gericht op het verhogen van de beschikbaarheid en kwaliteit van het spoor. De contracten hebben een looptijd van 10 jaar, zodat het voor de aannemer loont om te investeren in mensen, middelen, materiaal en materieel en in de infrastructuur. Dit zal de kwaliteit ten goede komen. De nieuwe contracten noemen we PGO-contracten, ofwel Prestatie Gericht Onderhoud.

Resultaten

De resultaten van de gebieden waar we al op deze wijze werken zijn goed. We zien dat in gebieden met PGO-contracten het aantal storingen afneemt. We verwachten dan ook dat uiteindelijk de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het spoor zal toenemen, tegen lagere kosten.

In de komende jaren zullen alle onderhoudsgebieden opnieuw aanbesteed worden volgens de PGO-werkwijze. Dit zijn openbare aanbestedingen waaraan alle erkende onderhoudsaannemers kunnen meedoen.

Onderhoudsnormen

ProRail heeft een nieuw normenkader ontwikkeld voor kleinschalig onderhoud. Met dit normenkader wordt het duidelijker wanneer onderdelen van het spoor onderhoud nodig hebben, wanneer het spoor met beperkingen te gebruiken is en wanneer het spoor niet meer gebruikt mag worden. Ook maakt het normenkader duidelijk wanneer de aannemer verantwoordelijk is en wanneer ProRail de beslissingen van de aannemer overneemt. Dit nieuwe normenkader wordt opgenomen in alle onderhoudscontracten.