Ode aan de Inktpot

Het hoofdkantoor van ProRail was in 2021 jarig: 100 jaar. En daarom heeft Ruben van Gogh van het Utrechts Stadsdichtersgilde een ode geschreven.

Lees het hier

De mysteries van de Inktpot : Een feestelijke opening

Hoe het toeging bij de opening, 100 jaar geleden, kunnen we lezen in het Utrechts Nieuwsblad en het Algemeen Handelsblad van 3 mei 1921. Een dag eerder, om vier uur in de middag, vond met enige plechtigheid de opening plaats.

Select gezelschap

Een select gezelschap was aanwezig in de vergaderzaal voor de commissarissen, die geen ruimte bood aan meer genodigden. Voor het gebouw bevond zich een vrij grote massa mensen die door politie te paard werd gesommeerd door te lopen.

Dank voor de burgemeester

“Wij hebben u het mooie Nieuweroord afgenomen. Wij hopen met de vestiging van het grootste Nederlandse bedrijf dit goed te maken en daarmee Utrecht te ontwikkelen tot een centrum van beweging en zakenleven”, sprak directeur ir. J. A. Kalff tijdens de plechtigheid tot burgemeester mr. Fockema Andrea.

Ook bedankte hij de burgemeester persoonlijk voor zijn inzet bij het tot stand brengen van de vestiging van de spoorwegen, bij het gemakkelijk verkrijgen van terrein, bij de uitvoering van het werk en bij het inrichten van het voorplein.

Minister van Waterstaat

Het was de minister van Waterstaat, de heer A.A.H.W. König, die het nieuwe gebouw uiteindelijk opende. Hij wees er op dat de omvang van het reusachtige gebouw omgekeerd evenredig is aan de omvang van het dossier dat daarover bij het departement bestaat. 

Snelheid

In zijn toespraak sprak de directeur ook over de snelheid waarmee het gebouw tot stand kwam. Eind januari 1918 sprak hij voor het eerst met George van Heukelom over het aantal personeelsleden dat met het oog op de toekomst een plek zouden moeten krijgen. Op 3 februari begon Van Heukelom zijn werk en op 7 februari toonde Van Heukelom een schetsontwerp van de gevel en een plattegrond. Op 8 februari werd de vervolgopdracht gegeven.

Eind april keurde de gemeenteraad de overdracht van het terrein goed en twee dagen later, op 2 mei 1918, stond al de schutting rond de bouwplaats. Precies drie jaar later is het werk gereed en vindt de opening plaats. Van Heukelom kreeg als dank voor zijn verdiensten een portret aangeboden van zijn echtgenote en hemzelf. Ook de heren Boland en Hoogenboom, directeuren van het bouwbedrijf, werden bedankt voor hun werk.

Veranderingen door fusie

Hierna ging de directeur in op de fusie van de Staatsspoorwegen (SS) en de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij (HIJSM). Hij benoemde met name de veranderingen die bij velen een grote inbreuk maakten op de persoonlijke posities, voor de één ten gunste voor de ander ten ongunste. Hij sprak de hoop uit dat alles vanaf dan plaats zou maken voor eensgezindheid en onderlinge waardering voor de maatschappelijke taak van de Spoorwegen.

Andere mysteries

Alle mysteries

Auteur: Peter Knollema
Bronnen: Archief Utrechts Nieuwsblad
Foto's: Wikipedia.nl, Utrechts Archief

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers