Natuurbeheer : Stikstof

Stikstof is overal om ons heen. Het is van zichzelf niet schadelijk voor mens en natuur, maar er zijn verbindingen van stikstof die voor problemen zorgen. Bijvoorbeeld stikstofoxiden en ammoniak. Het eerste komt in de lucht door vooral uitlaatgassen en uitstoot van de industrie. Het tweede komt met name van veeteelt.

Uitstoot rond het spoor

Onder die genoemde uitlaatgassen valt ook de uitstoot van dieseltreinen. Ook in de bouw, en dus bij projecten die wij laten uitvoeren op en rond het spoor, komt stikstof vrij. Daarom is stikstof een onderwerp dat onze aandacht heeft. Samen met onze aannemers streven we er bijvoorbeeld naar om in 2030 emissievrije bouwplaatsen te hebben.

Er zijn diverse ontwikkelingen rond de stikstofproblematiek die ons voor uitdagingen (kunnen) stellen. De Raad van State heeft eind 2022 bijvoorbeeld een belangrijke uitspraak gedaan over de bouwvrijstelling voor tijdelijke stikstofuitstoot. Daar is een streep door gehaald. Het betekent dat bouwprojecten geen gebruik meer kunnen maken van die vrijstelling. Hieronder lees je meer over wat dit betekent voor projecten van ProRail. 

Plan van aanpak na uitspraak over bouwvrijstelling

Gevolgen

In Nederland is te veel (verkeerde) stikstof aanwezig. Dat kan leiden tot verzuring van de bodem, een afname van de biodiversiteit en de verscheidenheid aan planten en dieren.

Langere termijn

Ook voor de langere termijn werken wij aan het verder verminderen van de al beperkte stifstofuitstoot van treinen. Zo streven we naar emissievrij spoorvervoer, door elektrificering van trajecten waar nu dieseltreinen rijden en door onderzoek te doen naar alternatieven. Zoals waterstof- en batterijtreinen.

Lees over emissievrije bouwplaatsen

Lees meer over duurzaamheid

Lees meer over de waterstoftrein

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers