Plan van aanpak na uitspraak over bouwvrijstelling

Nieuws

Gepubliceerd op 11 november 2022

De Raad van State heeft een belangrijke uitspraak gedaan over de bouwvrijstelling voor tijdelijke stikstofuitstoot: daar is een streep doorgehaald. Het betekent dat bouwprojecten geen gebruik meer kunnen maken van die vrijstelling. Voor bouwprojecten gold vanaf 1 juli 2021 een wettelijke bouwvrijstelling. Dat wil zeggen dat voor de tijdelijke stikstofuitstoot bij de bouw geen vergunning nodig was. Bij de vergunningverlening werd gekeken naar de uitstoot bij het gebruik, dus als het project is opgeleverd.

Duurzaam transport

De trein is de meest duurzame vorm van gemotoriseerd transport. Zo leveren wij onze bijdrage aan de beperking van CO2-uitstoot én dragen we bij aan het behalen van de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs. Dat doen we door méér reizigers- en goederenvervoer mogelijk te maken en door reizen per trein makkelijker en aantrekkelijker te maken. Dat betekent ook dat we vernieuwingsprojecten uitvoeren om die doelstellingen, die we als samenleving hebben op het gebied van duurzaam vervoer van mensen en goederen, te realiseren.

De gevolgen

Nu de bouwvrijstelling van tafel is, moet voor elk project worden bekeken hoeveel tijdelijke stikstof bij de werkzaamheden vrijkomt. ProRail heeft de uitspraak van de Raad van State geanalyseerd en een plan van aanpak opgesteld om op een beheerste manier maximaal onze projecten te kunnen blijven uitvoeren. We doen er alles aan om mogelijke vertragingen te voorkomen.

ProRail werkt ook voor de langere termijn aan werkwijzen om de stikstofuitstoot nog verder te verminderen. Zo streven we naar emissievrij spoorvervoer, door elektrificering, waterstof- en batterijtreinen op trajecten waar nu dieseltreinen rijden mogelijk te maken. We werken ook toe naar emissievrije bouwplaatsen in 2030.

Lees over emissievrije bouwplaatsen

De impact

De komende weken wordt meer duidelijk over de exacte gevolgen. Het kabinet zal de Kamer eind november informeren over de impact van de uitspraak en de oplossingsrichtingen.

Stikstof

Stikstof is overal om ons heen. Het is van zichzelf niet schadelijk voor mens en natuur, maar er zijn verbindingen van stikstof die voor problemen zorgen. Er zijn op dit moment diverse ontwikkelingen rond de stikstofproblematiek die ons voor uitdagingen (kunnen) stellen.

Lees meer

Meer over:

Meer nieuws

Laat je spoorwens in vervulling gaan!

Voor veel mensen is het een grote droom om te ervaren hoe het is om te werken op en rond het spoor. En die droom kan tijdens de Spoorwensdagen in vervulling gaan.

Lees meer

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers