Landelijk Verbeterprogramma Overwegen

Steden breiden zich uit en de inwoners worden mobieler. Hierdoor is er meer verkeer op de weg en is het drukker op overwegen. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties en aanrijdingen. Met het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen verbeteren we doorstroming op overwegen en maken we overwegen nog veiliger. Het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. ProRail voert het programma uit vanaf 2012 en het loopt tot 2028.

Aanrijdingen en vertragingen

Aanrijdingen voorkomen. Dat is in het kort waar het om draait bij het LVO. Jaarlijks vinden er op overwegen zo’n 40 aanrijdingen plaats. De impact daarvan is groot: een derde van de aanrijdingen heeft een dodelijke afloop. Daarnaast is het trein- en wegverkeer vaak lange tijd ontregeld.

Naar minder incidenten

Met het LVO willen we knelpunten rondom (bewaakte) overwegen oplossen. Zodat ze veiliger en bereikbaarder worden, met een veilige en vlotte doorstroming van het verkeer. Daarbij maken we gebruik van slimme, innovatieve en kosteneffectieve maatregelen, gezien vanuit het spoor, de weg en de omgeving. Binnen het LVO werken we samen met gemeenten, provincies, wegbeheerders en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat ook de opdrachtgever is.

Generieke en specifieke maatregelen

We onderscheiden generieke en specifieke maatregelen. Generieke maatregelen zijn toepasbaar bij meerdere overwegen. Specifieke maatregelen bestaan juist uit maatwerk, bedoeld voor bepaalde overwegen. Specifieke maatregelen zijn (door het maatwerk) wel vaak duurder.

Financiering

Het ministerie trekt 225 miljoen euro (inclusief btw) uit voor het LVO. Gezamenlijke financiering door Rijk en regio maakt het daadwerkelijke budget veel groter. Projecten waarin alleen bepaalde overwegen worden verbeterd, worden voor maximaal de helft betaald door de rijksoverheid.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het LVO? Kijk op www.samenoverweg.nl of neem contact op met een van onze accountmanagers.

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen? Schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief.