Niet Actief Beveiligde Overweg: NABO

In Nederland zijn zo’n 350 Niet Actief Beveiligde Overwegen: NABO’s. Bij dit type overweg is er geen afsluiting door middel van slagbomen. De onbewaakt overwegen zijn vaak te vinden in gebieden waar relatief weinig mensen het spoor over hoeven te steken. Dit komt vaak voor bij onverharde wegen en paden. Deze overwegen zijn uitgerust met een Andreaskruis en waarschuwingsborden, maar worden niet actief beveiligd met spoorbomen, bellen en lichtsignalen. Gebruikers moeten op deze overwegen dus extra alert zijn op naderende treinen en dit kan gevaarlijke situaties met zich meebrengen. Er vallen jaarlijks gemiddeld twee doden op NABO’s en er vinden dagelijks bijna-ongelukken plaats.

Opdracht

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft ProRail de opdracht gegeven om de 180 publiek toegankelijke NABO’s op het reizigersnet zo snel als mogelijk op te heffen. Hier is 64 miljoen euro voor beschikbaar, waarbij een gebiedsgerichte oplossing wordt nagestreefd. De Staatsecretaris verwacht dat de spoorbeheerder en wegbeheerders gezamenlijk werken aan het verbeteren van de veiligheid, en de kosten van de maatregelen gedeeld worden (50 procent cofinanciering). Hiertoe zijn het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail het NABO Programma gestart. We werken samen aan het verbeteren van de veiligheid. De ambitie is om in 2023 alle openbare NABO's op het reizigersnet te hebben aangepakt.

Soorten NABO’s

Er zijn verschillende soorten NABO’s en daarom kan ProRail nooit eenzijdig een besluit nemen. Er zijn publieke en particuliere overwegen.

Publieke overweg
Bij publieke overwegen is het de wegbeheerder die besluit of een overweg kan worden opgeheven of aangepast. De wegbeheerder is dan vaak de gemeente.

Particuliere overweg
Bij het opheffen of aanpassen van particuliere overpaden kan alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden. Dit zijn lange procedures, omdat er soms sprake is van meerdere percelen waar recht van overpaden voor gelden.

Maatregelen

De wens is om alle onbewaakte overgangen de komende jaren aan te pakken. Er zijn daarbij verschillende mogelijkheden:

  • het opheffen van een overweg
  • het opheffen met parallelweg
  • het opheffen met een spoortrap
  • het opheffen met een eenvoudige voetgangerstunnel
  • het actief beveiligen van een overweg met bomen, bellen en lichtsignalen

NABO

Vragen?

U kunt ons bereiken via www.prorail.nl/contact. Of bel 0800 - 776 72 45 (gratis). Dat kan doordeweeks tussen 08.00 en 18.30 uur.

Aanpak

Bekijk hier een infographic met verschillende manieren waarop wij Niet Actief Beveiligde Overwegen kunnen opheffen.