Alkmaar-Amsterdam

Tussen Alkmaar en Amsterdam gaan in de toekomst meer treinen rijden. Om dat mogelijk te maken moet het bestaande spoor worden aangepast. Er is onder andere meer ruimte nodig voor het parkeren van treinstellen. Dit zochten we dit in de regio Alkmaar en rondom Uitgeest. Begin 2019 is gekozen voor één nieuw opstelterrein dat bij Heerhugowaard wordt ingericht. Het emplacement bij station Uitgeest passen we aan zodat er straks voldoende ruimte is voor het treinverkeer richting Alkmaar, Haarlem en Amsterdam.
Kaart project Alkmaar Amsterdam
(Klik op de kaart voor een grotere weergave)

Meer treinen

Uiterlijk in 2028 rijden er meer treinen op het spoor tussen Alkmaar en Amsterdam. In totaal 6 intercity’s per uur per richting. Dat zijn er nu 4. Ook tussen Uitgeest en Amsterdam wordt het aantal treinen uitgebreid: van 4 sprinters naar 6 sprinters per uur per richting.

Station Uitgeest

Om de extra treinen mogelijk te maken, moeten we het bestaande emplacement Uitgeest aanpassen. Zo delen we het spoor anders in en leggen we een derde perron aan, dat aan de Kleis-zijde komt te liggen op het huidige emplacement. Hiermee hoeven treinen straks niet meer op elkaar te wachten en wordt het treinverkeer betrouwbaarder. In het verlengde van het huidige spoor 1 komt een wachtspoor voor reizigerstreinen en we realiseren aan de noordwestzijde van het station een keerspoor voor goederentreinen.
De aanpassingen aan het stationsemplacement veroorzaken ook een verandering van de stroom reizigers: de grootste reizigersstroom zal zijn van en naar het middenperron tussen de sporen. Daarom leggen we een traverse aan over het spoor. De plannen hiervoor worden samen met de gemeente Uitgeest verder uitgewerkt.  Op diverse momenten raadplegen we daarbij ook de bewoners.

Meer parkeerruimte in regio Alkmaar

Voor extra treinen is parkeerruimte nodig - ook wel 'opstelcapaciteit' genoemd – terwijl er nu al te weinig ruimte is op dit traject. We hebben de mogelijkheden onderzocht voor de aanleg van een extra opstelterrein in de regio Alkmaar. We hebben daarbij een uitgebreid participatietraject met bewoners doorlopen. Het voorstel is om dit opstelterrein in Heerhugowaard aan te leggen, op industrieterrein De Vaandel. Ook de bestaande emplacementen bij station Alkmaar en Zaandam worden gebruikt om meer treinen op te kunnen stellen. 

Maatregelen tegen geluid

De extra treinen mogen uiteraard niet leiden tot meer geluid dan is toegestaan. Om die reden onderzoeken we welke maatregelen nodig zijn om overal binnen de wettelijke normen te blijven. Uit een eerste, globaal onderzoek blijkt dat waarschijnlijk geluidsmaatregelen nodig zijn in een aantal gemeenten langs het traject. 

Nog niet van start

Op verschillende momenten is er de mogelijkheid nog te reageren op de plannen. Voordat we kunnen gaan bouwen, wordt er eerst een voorlopig ontwerp (VO) opgesteld. Hierover zal overleg worden gevoerd met betrokken gemeenten, grondeigenaren, en andere belanghebbenden. In 2020 publiceert de staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een zogeheten ‘Ontwerp Tracébesluit’, waarop inspraak mogelijk is. De bouwwerkzaamheden starten op zijn vroegst in 2022.

Dit project is onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). ProRail voert dit  programma uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Nieuws

Maximale duurzaamheid bij nieuw opstelterrein Heerhugowaard

De Vaandel Heerhugowaard maart 2020
De Vaandel Heerhugowaard maart 2020
Op 6 mei 2020 vond een eerste online duurzaamheidsessie plaats. Drieëntwintig deelnemers vanuit zowel de gemeente Heerhugowaard, NS, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Kodi en ProRail verkende met elkaar de mogelijkheid van een integrale aanpak voor de behoefte van energie, water en andere voorzieningen op het toekomstige opstel- en bedrijventerrein in Heerhugowaard.
Gepubliceerd op

Informatieavond over traverse station

Traverse met bankjes
Een uitwerking van de nieuwe traverse voor station Uitgeest
Station Uitgeest krijgt op termijn een tweede middenperron en een traverse die met liften en trappen verbonden is met de perrons. ProRail en de gemeente Uitgeest houden op dinsdagavond 26 november een informatiebijeenkomst over de geplande aanpassingen. Aanwezigen wordt gevraagd op een aantal onderwerpen hun voorkeur aan te geven.
Gepubliceerd op

Schade

Kijk hier voor meer informatie over dit onderwerp.

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over en de ontwikkelingen binnen het project? Schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief.

Contact