Botlekbrug

Over de Oude Maas, in het Rotterdamse havengebied ligt sinds 1955 de Botlekbrug. In 2015 is er een nieuwe brug naast gebouwd, een van de grootste hefbruggen van Europa. Het wegverkeer gaat daar al over. Maar de treinen, voetgangers en fietsers gaan nog over de oude brug. Over de nieuwe Botlekbrug werken wij nu aan een nieuwe goederenspoorlijn, en aan een aparte rijbaan voor voetgangers, fietsers en ander langzaam verkeer. Ook start de sloop van de oude Botlekbrug.

Lage doorvaarhoogte

Op dit moment is de lage doorvaarthoogte van de oude brug nog een knelpunt voor de scheepvaart. Dat behoort straks tot het verleden. De aanleg van het spoor is een intensieve samenwerking tussen ProRail, Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf en bouwcombinatie A-Lanes A15.

Knelpunt opgelost

De nieuwe Botlekbrug kan meer weg- en treinverkeer aan dan de oude brug. Bovendien is de nieuwe brug 14 meter hoog ( 6 meter hoger dan de oude brug) en 3 keer zo breed. Daardoor hoeft de brug  minder vaak open  voor passerende schepen: het aantal openingen daalt van 50 naar 20 per dag. Goed nieuws  voor de scheepsvaart én voor het weg- en treinverkeer.

Wat gaat er gebeuren?

In opdracht van Rijkswaterstaat en ProRail werkt A-Lanes A15 op de nieuwe Botlekbrug aan het spoor, de bovenleiding en aan een nieuwe fiets- en voetgangersverbinding. Als dat af is, installeren ze de veiligheidssystemen en kan het spoor worden aangesloten op het huidige spoorwegnet van de Havenspoorlijn. Verder worden de Venkelweg en Oude Maaspad opnieuw ingericht.

Planning

De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het spoor over de nieuwe Botlekbrug zijn in 2017 gestart. Hiervoor is ook de oude Botlekbrug gesloopt. De planning om het spoor in het najaar van 2019 in gebruik te nemen, wordt niet meer gehaald. We zijn op dit moment hard aan het werk om alle consequenties in beeld te krijgen en op basis daarvan een nieuwe planning te maken.

Omleidingen tijdens de werkzaamheden

Scheepvaart
De scheepvaart zal tijdens de bouw enige hinder en stremmingen ondervinden. Wij doen er alles aan om eventuele hinder zo veel mogelijk te beperken, en om stremmingen tijdig te communiceren via de BAS of www.vaarweginformatie.nl.

Een van de maatregelen om de hinder te beperken, is dat nadat het spoor buiten dienst gaat, wordt gestart met de sloop van de oude Botlekbrug. Dat betekent dat ook de oostelijke doorvaart van de nieuwe Botlekbrug beschikbaar komt. Deze brug heeft namelijk twee onafhankelijk van elkaar te bedienen hefgedeelten. Bij stremming van het ene hefgedeelte kan het andere worden gebruikt om de schepen te laten doorvaren. 

Wegverkeer
Mocht de nieuwe brug zijn gestremd, dan wordt het verkeer vanuit Hoogvliet richting de Maasvlakte (en andersom) omgeleid via de Spijkenisserbrug. Doorgaand verkeer gaat door de Botlektunnel. Vervoerders van gevaarlijke stoffen worden omgeleid via de eilandenroute. De omleidingsroutes worden ter plaatse aangegeven. Dat gebeurt met gele borden en dynamische routeinformatie.

Fietsers en voetgangers
Vanaf het moment dat de oude Botlekbrug gesloopt wordt, gaan fietsers en voetgangers over de nieuwe Botlekbrug, in eerste instantie via tijdelijke op- en afritten.

Goederentreinen
Goederentreinen worden op het moment dat de spoorbrug buiten dienst gaat, omgeleid via de Botlekspoortunnel.

Nieuws

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de Botlekbrug en de ontwikkelingen binnen het project? Schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief.

Contact