Optimalisering wandelpark naast toekomstig opstelterrein “De Vork”

ProRail en provincie Groningen presenteerde namens Groningen Spoorzone op donderdag 11 mei de plannen voor het nieuwe wandelpark naast het toekomstige opstelterrein in Haren. De vele archeologische vondsten op het terrein vormden inspiratie voor het ontwerp. Het park wordt ingericht als een archeologisch wandelpark, waarbij de archeologie zoveel als mogelijk in de grond bewaard blijft. Het deel dat uit de grond moet vanwege watergangen is bijna allemaal afgegraven. Naar verwachting zijn de archeologische onderzoeken voor de zomer afgerond.

Aanpassing van het provinciaal inpassingsplan

De veranderingen worden formeel vastgelegd in het zogenoemde provinciaal inpassingsplan. Dit is vergelijkbaar met een bestemmingsplan van de gemeente. Het inpassingsplan was al eerder vastgesteld, maar wordt nu deels herzien. De zienswijze procedure verloopt via de provincie en zal vanaf juli inzichtelijk zijn. Na de zomer kan formeel ingesproken worden op dit plan.
De veranderingen in het ontwerp waren te zien op panelen. Ook was er een presentatie door Bosch en Slabbers. De archeologische vondsten werden toegelicht door MUG en aannemer Oosterhuis B.V. was aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden over de huidige werkzaamheden.

Gepubliceerd op