Terugkijken online informatieavond voor omwonenden in ‘s-Hertogenbosch

Het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel ligt tot en met 15 juli 2020 ter inzage. Om omwonenden langs het spoor uit ‘s-Hertogenbosch te informeren over het Tracébesluit en hoe het verder gaat, organiseerden we dinsdagavond 18 juni jl. een online informatiebijeenkomst via YouTube. Tijdens de avond bespraken we nogmaals kort het hoe, wat, waar en waarom van het project. En aanvullend gingen we in op de onderwerpen ontwerp, geluid, trillingen en gevaarlijke stoffen.
Impressie online informatieavond 's-Hertogenbosch
Impressie online informatieavond 's-Hertogenbosch

De informatie is terug te zien via YouTube. De volgende onderwerpen kwamen aan bod:

 • Algemene projecttoelichting door projectmanager Ton Bierbooms
 • Het ontwerp, vanaf minuut 3:04
 • De planning, vanaf minuut 6:37
 • Aanpalende projecten: vanaf 8:34
 • Online tracékaart, vanaf minuut 12:39
 • De trillingswand bij de Boschveldweg, vanaf minuut 15:30
 • De maatregelen voor geluid, vanaf minuut 17:06
 • Trillingen, vanaf minuut 34:08
 • Toelichting op vervoer gevaarlijke stoffen, vanaf minuut 53:46
 • Het Tracébesluit, de Nota van Antwoord en de beroepsprocedure, vanaf minuut 1:09:39
 • Vragenronde, vanaf minuut 1.27:59

In de toelichting onder het YouTubefilmpje staat ook bovenstaande indeling en kan je gelijk naar het betreffende onderwerp klikken.

Online in plaats van een ‘fysieke’ avond

Normaal gesproken hadden we een informatiebijeenkomst georganiseerd met een opzet zoals iedereen die van ons gewend is, maar dit was vanwege de corona-maatregelen niet mogelijk. Projectmanager Ton Bierbooms: “Wat we belangrijk vinden is dat bewoners en belanghebbenden bij ons terecht kunnen met hun vragen. We hebben geprobeerd daar vanavond zo veel mogelijk ruimte aan te geven. Zij het op een andere manier dan van ons gewend. Maar als je het aan mij persoonlijk vraagt dan zou ik toch liever een fysieke avond hebben georganiseerd.”

Gedeelde links

Tijdens de online informatieavond hebben we naar verschillende links verwezen voor meer informatie. Hieronder staan ze nog eens op een rijtje:

Gepubliceerd op