Antwoord voor indieners zienwijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Begin dit jaar lag de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van PHS Nijmegen ter inzage. In dit startdocument van de MER-procedure staat beschreven welke directe en indirecte milieueffecten kunnen optreden door de toekomstige aanpassingen in Nijmegen.
Foto Nijmegen NRD
Luchtfoto van emplacement Nijmegen

Platform Participatie heeft 19 zienswijzen ontvangen op deze NRD. De indieners van een zienswijze krijgen deze week een reactie hierop per brief of mail (de zogenaamde Nota van Antwoord). Belangstellenden kunnen deze Nota van Antwoord vinden op de site van Platform Participatie.

Gepubliceerd op